Post-kommunizmin 20 ili

Populizm, plüralizm və liberal demokratiya

 

Mark. F. Platner

Mark Platner “Demokratiya” Jurnalının təsisçisi və redaktoru, NED nəzdindəki Demokratiyanın Tədrisi Beynəlxalq Formunun rəhbəridir. O, həmçinin, “Sərhədsiz Demokratiya; Liberal Demokratiyanın Qlobal Çətinlikləri” (2008) kitabının müəllifidir.

21-ci əsrin ilk 10 illiyi demokratiya üçün elə də xoş keçmədi. 20-ci əsrin fövqəladə irəliləyişlərlə müşahidə olunan  son rübündən sonra demokratiyanın yayılma surəti zəifləyərək dayanma nöqtəsinə çatdı, hətta artıq demokratiyanın gözlənilən aşınmasının izlərindən də danışılırdı. “Freedom House” təşkilatının dövri olaraq yayımladığı hesabatına əsasən ardıcıl 3 ildir ki, dünyada azadlıqların indeksində tədrici zəifləmə müşahidə olunur. Onilliyin əvvəllərində Serbiya, Gürcüstan, Ukrayna və Qırğızıstanda məxməri inqilabların uğurları demokratiyaya olan ümidləri artırsa da, bu ölkələrdəki sonrakı gedişat tamamilə məyusedici idi. Bundan əlavə, rəngli inqliabların təhdidindən tədirgin olan bütün qeyri-demokratik rejimlər uğursuzluğa düçar olmuş avtokrat həmkarlarının nümunələrindən dərs götürərək, öz ölkələrində müxalifətin və vətəndaş cəmiyyəti qruplarının hərəkət arealını daraltmaq üçün əmək sərf elədilər. Bu fenomen demokratiyaya qarşı “tərs reaksiya” və ya “geri təpmə” kimi xarakterizə edilir.

Avtokratik rejimlər, siyasi şərhçilər “avtoritar kapitalizm”-in demokratiyaya alternativ kimi meydana gəlməsi barədə danışmağa vadar edir ki,  Larri Daymond bunu “demokratik böhran” adlandırır. 1990-cı illərdə politoloqlar avtoritar rejimləri əsasən demokratik yöndə inkişaf etmə potensialları nöqteyi-nəzərindən tədqiq edərək, onlara keçid formaları kimi yanaşırdılar. Sonralarsa bu rejimlərin gücü əllərində saxlamasından təsirlənən alimlər onlara bu qədər dirənməyə və əhəmiyyətli dərəcədə stabil qalmağa imkan verən amillərə fokuslanmağa başladılar. Çini öyrənən Andryu J.Natan bu fenomeni “avtoritar möhkəmlik” adlandırır. Sözsüz ki, xüsusilə də Orta Asiya və post-sovet məkanının xeyli sayda qeyri-demokratik rejimlərinin gücü əllərində çox ciddi şəkildə saxlamış olmaları, bu dirənişin səbəblərini öyrənmək üçün yaxşı əsasdır.

Eyni zamanda, “avroritarizmin möhkəmliyi”-nə köklənmə, zənnimcə, daha çox diqqətəlayiq olan “demokratiyanın möhkəmliyi” məsələsinin kölgədə qalmasına gətirib çıxara bilər. Keçmiş illərdə üzləşdiyi maneələrə baxmayaraq, demokratiya faktiki olaraq hələ də nəzərəçarpacaq dərəcədə dözümlə irəliləməyə davam edir. Birincisi, digər dövrlərdən fərqli olaraq,   1974-cü ildən start götürən demokratikləşmənin “3-cü dalğası” hələ də demokratik çöküş yaşayan ölkələrin yeni yaranan demokratiyaları sayca üstələdiyi “tərs dalğa”-ya yol açmayıb. Baxmayaraq ki, Larri Daymondun da vurğuladığı kimi, son illərdə demokratik çöküş və ya geriləmə hallarının sayı artıb, ancaq buna tab gətirən demokratik rejimlər də az deyil.

Fərqli prizmadan baxdıqda görmək olur ki, bünövrəsi yaxşı qoyulmuş və oturuşmuş demokratiyalardan heç biri məğlub olmayıb. Xüsusilə də, adambaşına düşən yüksək ÜDM göstəricilərinə nail olan ölkələrdə bircə dənə də olsun demokratik çöküşə rast gəlinməyib.

Digər tərəfdən, bu gün demokratik rejimlər yalnız öz vətəndaşları arasında deyil, həm də geniş miqyasda dünya üzrə qazanılmış legitimliyin dadını çıxarırlar. Bir yandan regional və beynəlxalq təşkilatların demokratiyaya arxa çıxması sayəsində qeyri-demokratik rejimlər də demokratik görüntünü təqlid etməyə çalışır, digər yandan da kütləvi rəy sorğuları dünyanın bütün regionlarında demokratiyaya verilən dəstəyi üzə çıxarır.

Amartya Senin də qeyd etdiyi kimi,

İstənilən əsrdə və ya sosial mühitdə kompüterin başlanğıc parametrlərinə bənzər ümumi qaydalar – böyük inanclar olur. Onlar tamamilə  inkar olunana qədər doğru hesab olunurlar. Hazırda, baxmayaraq ki, demokratiya nə bütün dünya miqyasında təcrübədən keçirilib, nə də tamamilə qəbul edilib, ümumdünya ab-havasında demokratik idarəetmə ən doğru yol hesab olunur

 

Demokratiyanın yüksək legitimlik statusunu, mövcud  demokratik ölkələrdə qeyri-demokratik hərəkat və rejimlərə olan dəstəyin çatışmazlığından sezmək olur.

20-ci əsrdə intellektuallar və akademiklər başda olmaqla, Qərb ictimai rəyində nəinki Marksizmə, həm də Stalinin Sovet İttifaqına, Maonun Çininə, Kastronun Kubasına və Sandinistasın Nikaraquasına önəmli dərəcədə dəstək var idi. Bugünkü demokratik dünyadasa Rusiya, Çin və İran kimi rejimlərə açıq-aşkar arxa çıxılmasına nadir hallarda rast gəlinir. Təbii ki, Qərbin və Birləşmiş Ştatların bu rejimlərə olan münasibətinə böyük tənqidi yanaşmalar var, ancaq, bu, hələ həmin rejimlərin ideologiyalarının dəstəklənməsi mənasına gəlmir.

Baxmayaraq ki, oturuşmuş demokratiyalarda geniş əhali qrupları arasında anti-demokratik alternativlərə, demək olar ki,  aşkar simpatiya yoxdur, ancaq onların ölkələrindəki siyasi vəziyyətdən razılıqları haqda məsələ fərqlidir.  Dözümlülük nöqteyi-nəzərindən baxıldıqda, inkişaf etmiş demokratiyalar kənardan uğurlu idarəetmənin mükəmməl nümunələri kimi görünsələr də, ölkədaxilində böyük siyasi narazılıqlar müşahidə olunur. Bu, əsasən qanunverici hakimiyyətdəki seçilmiş nümayəndələrə qarşı nifrət, tez-tez təkrarlanan  korrupsiya skandalları və siyasi insitutlara inamsızlıqlarla bağlıdır. Üstəlik, siyasi anlamda – ən azından ABŞ-da – artıq hər kəs, güclənən partizanlıq tendensiyası, siyasi diskursun kobudlaşması, problemləri yoluna qoymağın  mümkünsüzlüyü və geniş vüsət almış mədəni tənəzzül haqda xəbərdardır.

Demək olmaz ki, bu şikayətlər haqsız yerədir. Görünən odur ki, inkşaf etmiş dünyada  demokratiya tam sağlam olmasa da, açıq-aşkar  yıxılmazdır. Ola bilsin ki, bu, biraz da  “Çörçil Hipotezi”-in getdikcə daha çox qəbullanması ilə bağlıdır. Çörçill deyirdi ki, Demokratiya zamanla yoxlanılmış bütün dövlət idarəetmə formalarından ən bərbadıdır”.  Şübhəsiz ki, demokratiya öz cazibədarlığını həm də digər tip rejimlərin uğursuzluqlarına və naqisliklərinə borcludur. Hətta son 30 ildə böyük iqtisadi irəliləyiş və hərbi güc əldə etmiş ÇXR (Çin Xalq Republikası) nümunəsi belə, inkişaf etmiş demokratik ölkələrin vətəndaşlarını inandıra bilmir ki, onlar təkpartiyalı rejimin potensial mənfəətlərindən faydalanmaq üçün azadlıqlarını qurban versinlər. Dünyada miqrasiya axınları da, aşkar üstünlüklə az azad olan ölkələrdən daha azad olan ölkələrə doğrudur.

Liberal Demokratiyanın ikili təbiəti

Maraqlısı budur ki, oturuşmuş demokratik rejimlər vətəndaşlarının keyfiyyət və icraatla bağlı narazılıqlarına baxmayaraq qeyri-adi dərəcədə möhkəm qala biliblər. Bu məqamda, mən, demokratiyanın dözümlülüyünü izah etməyə yardımçı olacaq mümkün ağlabatan yanaşmalardan birini seçirəm. Ancaq bundan əvvəl mənim modern demokratiyanın təbiətini necə qavradığım haqda bir neçə kəlmə:

Demokratiya uzun və dolaşıq tarixə malik bir anlayış olduğundan onu şərh eləmək elə də asan deyil. Bir tərəfdən də demokratiya günümüzdə kifayət qədər mübahisəli konsepsiyadır. Hərfi mənada demokratiya -antik yunan etimologiyasına  əsasən- xalqın gücü və ya idarəetməsi deməkdir. Müasir terminologiyada isə demokratiya adətən çoxluğun hakimiyyəti azad və ədalətli seçkilər vasitəsilə əldə etməsi kimi başa düşülür. Ancaq artıq bu gün tamamilə qəbul olunur ki, çoxluğun hakimiyyəti prinsipi demokratiyanı tam anlamı ilə ifadə edə bilmir. Lezçek Kolakovski 1990-cu ildə “Demokratiya” jurnalının ilk buraxılışında da qeyd edirdi:

Çoxluğun hakimiyyəti prinsipi demokratiyanı anlamaq üçün yetərli deyil. Biz,  teokratik İran və nasis Almaniyası kimi çoxluğun dəstəyindən faydalanan tiraniyalar da görmüşük.

Biz 51 faizlik çoxluğun yerdə qalanları cəza almadan qətl edə bildiyi rejimi demokratik adlandıra bilmərik

 

Liberal demokratiya özü-özü ilə mübarizədə olduğundan “sadəcə daha artıq demokratiya” demokratiyanın problemlərinin həll yolu deyil.

Nazi Almaniyasının geniş tərkibli Reichserntedankfest mitinqi. Adolf Hitlerin rəhbərliyində 1934-cü il Bückeberg şəhərində keçirilib.

Nazi Almaniyasının geniş tərkibli Reichserntedankfest mitinqi. Adolf Hitlerin rəhbərliyində 1934-cü il Bückeberg şəhərində keçirilib..

Bu gün demokratik adlandıracağımız rejim təkcə çoxluğun deyil, həm də fərdlərin haqlarını qorumalı, başqa sözlə, bütün vətəndaşlarının azadlıqlarına  qarantiya verməlidir. Adətən bu qarantiyalar yazılı halda konstitusiyada qeyd olunmuş, hökumətin səlahiyyəti isə limitli və hüququn aliliyi ilə məhdudlaşdırılmış olur. Beləliklə, bugünkü demokratiya tez-tez konstitusional və ya liberal demokratiya adlandırılır.

Liberal Demokratiyada fərdin haqları və çoxluğun hakimiyyəti kompontetləri arasındakı qarışıq əlaqə var. Onlar nəinki nəzəriyyədə, həm də praktikada bir-birlərindən ayrılmış halda ola bilirlər və olublar da. Modern dövrdən öncəki şəhər demokratik dövlətləri (fərdi haqların qorunması baxımından) liberal deyildilər və heç olmağa da çalışmırdılar. Avropanın bəzi konstitusiyalı monarxiyaları isə, hətta, demokratik olmasalar da, nisbətən liberal idilər. Britaniya idarəçiliyindəki Honq Konq koloniyasında, baxmayaraq ki rezidentlər idarəetmə prosesində çox aşağı səviyyədə iştirak edirdilər, idarəetmə hədsiz liberal formada idi. Bununla belə, bu gün fərdlərin hüquqları ilə çoxluğun hakimiyyəti demək olar, həmişə tandem təşkil edirlər. “Freedom House” təşkilatının hər il açıqlanan sorğusunun nəticələrinə əlüstü nəzər yetirəndə də, görmək olur ki, mütəmadi olaraq azad və ədalətli seçkilər keçirən ölkələr fərdlərin haqlarını qorumağa meyilli olurlar (və tərsinə).

Beləliklə, biz bu gün demokratiya haqda danışanda sadəcə çoxluğun hakimiyyətindən çox, konsitusional və ya liberal demokratiya haqda danışırıq. O zaman belə çıxır ki, modern demokratiya bir növ hibrid rejim olub, anti-majoritar müddəaları olan çoxluğun hakimiyyətini ifadə edir və bu mənada ikili təbiətə malikdir. Bir yandan, o, nəticə etibarilə xalqın iradəsini təmin edən yollar axtarır, digər yandansa, fərdlərin və azlıqların haqlarını poza bilməsin deyə gündən-günə çoxluğun hakimiyyətini məhdudlaşdırır. Başqa sözlə, o, rahatlıqla maksimallaşdırıla biləcək bir hədəfə yox, iki fərqli və bəzən də bir-birinə rəqib olan hədəflərə köklənir. Liberal demokratiyanın bu ikili təbiəti səbəbilə də “sadəcə daha artıq demokratiya” demokratiyanın problemlərinin həll yolu deyil.

“Federalist Kağızlar”-dan da göründüyü kimi, bu, daxilən gərgin təbiət, modern demokratiyanın təməli atılan andan məlum idi. Bu kağızlarda respublikaçı və ya populyar hökumət “gücünü birbaşa və ya bilavasitə xalqın böyük hissəsindən alan hökumət” kimi başa düşülür (səh.241). Eyni zamanda hakimiyyətin, müəyyən maraqları olan zorba çoxluğun əzici gücündən qorunması da əsas qayğılardandır (səh.77). Mütəşəkkil dəstələrin pis niyyətini nəzarətdə saxlamaq barədə məşhur müzakirələrdə Ceyms Madison bildirir ki, çoxluq – “respublika prinsipi” əsasında – azlığı təmsil edən mütəşəkkil dəstələrin bədxah əməllərinə qanuni seçkilərlə mane ola bilərlər (səh.80). Bundan daha çətin vəzifə isə ictimai əmlak və fərdi hüquqları çoxluğun formalaşdırdığı mütəşəkkil dəstələrdən, “çoxluğun hakimiyyəti” prinsipini zədələmədən, qoruya bilməkdir. (səh.80)

Bu müzakirələrdə, həmin dəstələrin təsirini tənzimləməyə köklənmədən öncə, Madison onun səbəblərini aradan qaldırmağa hesablanmış iki strategiyanı yoxlayaraq gözdən çıxarır. Bunlardan ilki azadlıqların məhdudlaşdırılması ilə bağlı idi. Amma bu, açıq-aşkar arzuolunmazdır və elə sonda həmin dəstələrin formalaşmasına səbəb olur. Praktikasının mümkünsüzlüyü iddası ilə imtina olunan ikinci məsələ isə hər vətəndaşa eyni qədər seçim imkanı verməyi, onları eyni qədər istək və maraqla təmin etməyi nəzərdə tuturdu. Ağlasığmaz səslənməsinə baxmayaraq, ikinci müddəa sonralar nəinki klassik siyasi filosoflar, həm də 18-ci əsrin Monteskyö və Russo kimi öndəgedən fikir xadimləri tərəfindən mənimsənilərək respublikaların önəmli sütunlarından biri halına gələcəkdi.

Bu yanaşmaya əsasən, əgər insanlar özlərini idarə edəcəklər və ictimai nemətlər ətrafında birləşəcəklərsə, o zaman onlar arasındakı fikir və maraq ayrılıqları minimum həddə olmalıdır. Deməli, onlar kiçik siyasi birlik içində yaşamalı və şəxsi maraqlarından ictimai maraqlar naminə imtina etməyi bacaracaq əhval-ruhiyyədə tərbiyə olunmalıdırlar. Mönteskyo bu barədə deyir ki, “burada hər bir şəxs eyni üstünlüklərdən faydalanıb, eyni qədər xoşbəxt olmalıdırsa, deməli, onlar nəticə etibarilə eyni şeylərdən zövq almalı və eyni ümidləri bəsləməlidirlər”. Bu isa ümumi qənaətkarlıq halından başqa formada mümkün deyil. Buna görə də xırda, dəyərlərlə idarə olunan respublika tərəfdarları əsasən kənd təsərrüfatı ağırlıqlı cəmiyyəti dəstəkləyib, ticarətə və onun yaratdığı geniş çeşiddə sərvətə qarşı çıxıblar.

Hərçənd, “Federalist Kağızlarında” müəlliflər bu yanaşmaya qətiyyətlə qarşı çıxırlar. Onlar iddia edirdilər ki, “təmiz demokratiya” fərdi təhlükəsizlik və mülkiyyət hüquqlarının pozulmasına meyilli, daim çəkişmələrlə dolu və qısaömürlü olub. Yəni, vətəndaşlar arasında eyniliyin mümkün qədər praktiki formasını axtarmaq əvəzinə, – Federalist Kağızlarında – təm əksi təklif edilirdi. Onlar düşünürdülər ki, özünüidarə formasında vətəndaşlar arasındakı fərqlilikləri heç olmadığı qədər yüksək səviyyəyə çatdırmaq mümkündür. Madison və həmmüəllifləri xüsusilə iqtisadi fəqliliklərə köklənir, sənayenin inkişafının cəmiyyətə qazandırdığı müxtəliflik və mürəkkəbliyə diqqət çəkirdilər.

İqtisadi müxtəlifliyin bir siyasi xeyri də, onun maraq qrupları arasında çarpaz münasibətlər yaratmasıdır. Standart varlı-kasıb qarşıdurmasından fərqli olaraq belə formasiyada həm işçilər, həm də sahibkarlar (və ya həm mülkədarlar, həm də xırda fermerlər)  ortaq maraq ətrafında birləşib başqa sektorlara qarşı müxalif mövqedə ola bilərlər. Eyni dinamika dinə münasibətdə də müşahidə olunur. Çoxlu dini sektaların mövcudluğu şəraitində öz ideyalarını yaymaq konkret sektalar üçün getdikcə çətinləşir və eyni zamanda da bir neçə iri sekta arasında böyük toqquşmalar riski də azalmış olur. Belə olan halda, hamı sülh içində birgəyaşayışın yollarını axtarmaqla məşğul olur (səh349).

“Federalist Kağızlar”-da irəli sürülmüş nümayəndəli respublika, hakimiyyət bölgüsü və müxtəlif və mürəkkəb iqtisadiyyat ideyaları sonralar fərdlərin və azlıqların hüquqlarının çoxluğun hakimiyyəti prinsipi pozulmadan təmin olunmasında müstəsna rol oynadı.

Bu məsələlər həm də müasir demokratiyalar tərəfindən mənimsənildi. Madisonun təbirincə, “respublika üsulu-idarəni ən çox narahat edən problemlərə respublikaçı çarəsi-ni” (səh.84) ehtiva edən bu prinsiplərdə hökumət və cəmiyyətin elə tipdə qurulmasından danışılır ki, həm çoxluğun təhlükəli qruplaşmaları məhdudlaşdırılmış, həm də eyni zamanda geniş kütlələrin razılığı və dəstəyi təmin edilmiş olsun.

Populizmin cazibədarlığı

Bununla belə, bu böyük nailiyyət havayı başa gəlmir. Misal üçün, eyni zamanda həm çoxluğun hakimiyyəti, həm də fərdlərin azadlığı kimi prinsipləri qorumaqla liberal demokratiya faktiki olaraq həm çoxluğun, həm də fərdlərin və azlıqların müəyyən narazıçılığına yol açır. Birincilər adətən ictimai iradənin qarşısının kəsildiyi və müxtəlif iqtisadi və digər maraq qruplarının siyasi prosesləri yönləndirərək şəxsi xeyirlərinə xidmət etdirdikləri hissinə qapılırlar. Digər yandan da, azlıqlar tez-tez bu fikrə düşürlər ki, onlar hökumətdən adekvat reaksiya görmürlər və onların maraq və qayğıları seçicilərin dominant çoxluğu qarşısında öhdəlik daşıyan siyasi liderlər tərəfindən gözardı edilir. Tərəflərin təmsilçilərinin iddia etdikləri qədər olmasa da, hər iki düşərgənin şikayətində müəyyən dərəcədə haqlı tərəflər var. Məsələ burasındadır ki, istənilən halda, istər konstitusional, istərsə də azlıqla çoxluğun əziyyətlə uzlaşdığı liberal demokratiyada, kompromislər özlüyündə həm azlığı, həm də çoxluğu qeyri-məmnun edəcək balansdan yaranır.

Hərçənd, hesab oluna bilər ki, müəyyən mənada qarşı fikirləri birləşdirən bu balans daim tərəflərin narazılıqlarına görə hədə altındadır və böyük ölçüdə etibarsız, dayanıqsız olmalıdır. Və əslində, həqiqətən də, hazırda istər cavan, istərsə də köklü müasir demokratiyalarda oxşar narazılıqlara çox rast gəlinir.

O zaman sual yaranır ki, bəs necə olub ki, liberal demokratiya ən azından tarixən formalaşdığı ölkələrdə belə dözümlü qala bilib?

Mümkün açıqlamalardan biri və elə mənim də dilə gətirmək istədiyim odur ki, məlum vətəndaş narazılıqlarının müxtəlif səbəbləri ziddiyyət təşkil edirlər.

Populizm (illustrasiya)

Populizm (illustrasiya).

Hesab etsək ki, liberal demokratiya həqiqətən çoxluğun hakimiyyəti ilə fərd və azlıqların hüquqları arasında uğurlu balansı qoruyur, o zaman bu balans iki yolla pozula bilər – Populizm kimi tanınan  demokratik hərc-mərcliyə yol açan birinci yol balansın demokratik tərəfinin hədsiz şişməsi, yəni fərdlərin və azlıqların özlərini hüquqi müdafiə imkanlarının əhəmiyyətli dərəcədə zəifləməsi halında baş verir.  İkinci yolsa, çoxluğun iradəsinin  və sosial sifarişin ikinci plana atıldığı halda, başqa sözlə, balansın liberal və ya anti-majoritar tərəfinin ağır gəldiyi zaman mümkün olur. Nəzəriyyədə bu fərdiyyətçiliyin güclənməsi kimi görünə bilər, ancaq real dünyanın siyasi səhnəsində yalnız azlıqların cəmindən formalaşan birliklərin çoxluğa qarşı hədsiz güclənməyə real imkanları olur. Mən bu ikinci liberal-demokratik qatma-qarışıqlığı tam ifadə edəcək termin bilmirəm.

Ancaq ola bilər, “radikal plüralizm” termini beynimdəkiləri əhatə etmək üçün yetərli olsun.

Populizm ifadəsinin mənası hazırda sosioloqlarla tarixçilər arasında mübahisə mövzusudur. Konsepsiyanın enişli-yoxuşlu beynəlxalq tarixi 19-cu əsrin sonlarına qədər uzanır. Rus “narodniklər”-i və sonradan 1896-cı ildə Uilyam Cenninqs Brayanın prezidentliyə namizədliyini dəstəkləmiş ABŞ-ın “kənd-təsərrüfatçıları” hərəkatları ilkin nümunələr kimi göstərilir. 20-ci əsr Latın Amerikasındakı bir sıra partiyalar, xüsusilə də Argentinada Xuan Peronu dəstəkləyən partiya da,  əsasən populist olaraq adlandırılır. Bu günsə, əlbəttə ki, Hüqo Çavez və onun təqlidçiləri, Boliviyadan Evo Morales və Ekvadordan Rafael Korrea əsas populistlər sayılırlar. Avropada isə əksinə, bu mənada   üstünlük son olaraq Avstriyadan Yörq Hayder və Fransadan Jan-Mari Le Pen olmaqla sağçı siyasətçilərin tərəfindədir. Tailanda devrilmiş baş nazir Taksin Şinavatranı dəstəkləyən hərəkat da adətən populist hesab olunur.

Bəzi alimlər populist hərəkatlara verilən dəstəyin sosial və iqtisadi bazasına fokuslanmağı lazım bilirsə, digərləri ideologiya və stratejik diskurs nöqteyi-nəzərdən yanaşmağı vacib hesab edir. Yuxarıdakı fikir ayrılığından da göründüyü kimi, populist damğası bir-birindən kifayət qədər fərqlənən lider və hərəkatlara yapışdırılır. Hətta bəzi alimlər, ümumiyyətlə, populizmin həqiqətən özünəməxsus yoxsa, sıradan fenomen olub-olmadığına əmin deyillər.

Mən bu təyinedici debatın detallarına enməyi düşünmürəm. Mən hazırda bu ifadəni istifadə edərkən, nə bir tarixi fenomenə, nə də sosial-iqtisadi quruluşa istinad edirəm. Niyyətim, müasir demokratiyalarda əksərən latent halda rastlanılan geniş yayılmış tendensiyaya işarə etməkdir. Məlum fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, sosioloqların populizmə verdiyi geniş qəbul olunmuş məna mənim nəzərdə tutduğumla uyğunluq təşkil edir. Demokratiya Ensiklopediyasında “Populizm”üçün təklif olunan izahda yazılır:

“İmtiyazlı elitanın əksinə olaraq siravi vətəndaşların maraq, mədəni xüsusiyyət və kortəbii hislərinə diqqət çəkən siyasi hərəkat. Bu hərəkatlar legitimliyini, balans və ya azlıqların hüquqları diqqətə alınmadan, kütləvi toplantılar, referendum və digər majoritar demokratiya formalarının fonunda birbaşa  çoxluğun iradəsindən əldə edir”.

O dəqiqdir ki, populizm özündə liberalizm və ya konstitusionalizmlə düz gəlməyən demokratiya anlayışını ehtiva edir. (başda Çavez nümunəsi olmaqla, Latın Amerikasındakı müasir dövr populist liderlər yeni konstitusiyaların qəbul olunması təkliflərini irəli sürürlər. Məqsədsə hazırki konstitusiyalarda hakim gücə qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq olur). Populizm özünü – təbii ki, imtiyazlı elita və onun nümayəndələrini çıxmaq şərtilə – xalqın bütünləşmiş halı və təmsilçisi kimi qələmə verdiyindən majoritar anlamda demokratik olaraq qalır. Məsələyə azlıqların mövqeyindən yanaşılanda populist mesajlar cazibəsini itirir. Populistlər qəbul etdikləri şeyin xalqın iradəsini əks etdirməsini istəyirlər -adətən bu iradə xarizmatik populist lider tərəfindən yönləndirilir – və bunu mümkün qədər maneəsiz ve gecikməsiz həyata keçirtmək arzusunda olurlar. Buna görə də, onların liberalizmin önəmli hesab etdiyi prosedural incəliklərə və fərdlərin hüquqlarının qorunması kimi məsələlərə elə də dözümləri olmur.

Populist doktrinalar “xalq” ilə onu əzən elita arasında kəskin müxalifliyə səslədiyindən populistlər varlılara, maliyyə kapitalına və iri korporasiyalara qarşı düşmən mövqeyi tuturlar. Anti-Madisonçu ritorikada onlar iqtisadi sinifləri azaldaraq sadəcə iki sinfi önə çəkirlər: “varlılar” və “digərləri”. Təsəvvür yarana bilər ki, populistlər xalqın belə geniş miqyaslı bölgüsünü yaxşı pul qazanmayan qrupları qucaqlamaq üçün ediblər. Ancaq populist düşüncə dünyanı heç də iqtisadi mənada qavramır. Faktiki olaraq, populist hərəkatlar mədəni, linqvistik, dini və irqi azlıqlara qarşı antaqonist mövqe tutmağa meyilli olurlar. Populizmdə adətən milliyətçilik ruhlu hakim olur və onlarda immiqrantlar və ümumilikdə immiqrasiyaya qarşı ədavət müşahidə olunur. Populistlər əhalini həm mədəni, həm də iqtisadi anlamda homogen və ya yekcins qruplar halında görməyə çalışırlar. Belə olduğu zaman, mədəni xüsusiyyətlərinə görə, çoxluqdan fərqlənənlər daha çox xalqın düşməni hesab olunurlar, nəinki potensial müttəfiq.

Populizmin cazibədarlığı, “Federalist Kağızlar”-da müdafiə olunan liberal demokratik düşüncə tərzini təhlükə altında qoyur.  Ancaq eyni zamanda, populist ritorikanın və hətta populist hərəkatların yenilənməsi, belə demək mümkünsə, liberal demokratiyanın xeyrinə ola bilər. Çünki bununla liberal demokratiya əsasını götürdüyü çoxluğun hakimiyyəti prinsipindən uzaqlaşma meylini korrektə edə bilər. Əks halda, passiv qalacaq qrupların siyasətə cəlb olunmasını təmin edən populist hərəkatlar, digər yandan onlara verilmiş imtiyazlarla çox irəli getmiş və ictimai rəyin qayğılarından uzaqlaşmış elita və vəzifəli şəxslər üçün həyəcan təbili rolunu oynaya bilər. Qısası, bütün bunlar liberal demokratiyanı liberal tərəfin hədsiz güclənməsi və demokratik tərəfin gözardı edilməsindən qoruya bilər.

Plüralizm və Multikulturalizm

Yuxarıda qeyd elədim ki, liberal tərəfin populizmə qarşılıq olaraq hədsiz güclənməsinə  radikal plüralizm tərifini vermək olar. Bu ifadəni açmaq üçün əvvəlcə plüralizmin mənasını xırdalamağa ehtiyac yanarır. Sözün əsas mənası “çoxnövlülük”, “çoxçeşidlilikdir”. Təknövlülük və yeganəlik isə bu sözə əks mənaları verir. Beləliklə, o siyasi anlamda siyasi səhnədə güc əldə etməyə çalıışan qrupların geniş çeşidlililiyini, fərqliliyini ifadə edir. “Federalist kağızlar” qələmə alınanda bu sözdən istifadə olunmasa da, plüralizm müəlliflərin müdafiə etdiyi liberal-demokratiya anlayışına tamamilə uyğun gəlir.  Onların fikrincə, həm iqtisadi maraqların, həm də dini qruplaşmaların müxtəlifliyi azadlıqlar və özünü-idarə üçün münbit şərait əmələ gətirməklə yanaşı, münaqişələri tənzimləməyə imkan verir, üstəlik, bu müxtəliflikdən doğan maraqların mübarizəsi də müasir günün qanunvericiliyinin başlıca vəzifəsini müəyyən edir (səh.79).

Plüralizm sözünün öz məşhurluğuna çatması İkinci Dünya Müharibəsini izləyən onlilliklərə təsadüf edir. Bu dövrdə tanınmış amerikalı politoloqlar Robert Dahl və David.B Truman  siyasətdə maraq qruplarına dair Madisonçu dünya görüşünü ifadə etmək üçün “plüralizm”-dən istifadə edirdilər.

Britaniyanın müxtəsər ensiklopediyasında plüralizmə aşağıdakı tərif verilir:

Siyasət – liberal demokratiyalarda güc – müxtəlif tip iqtisadi və ideoloji maraq qrupları arasında paylanır (və ya paylanmalıdır) və yalnız elitada və ya elitalar qrupunda cəmləşmir (və ya cəmləşməməlidir)

Son onilliklərdə pluralizm sözü iqtisadi maraqlardan çox etnik, mədəni və ya dini qrupların maraqları ilə bağlı, xüsusilə də bu azlıqlara öz həyat tərzlərini və özünəməxsus ənənələrini həyata keçirməyə imkan yaratmaq üçün istifadə olunur. Bu anlamda istifadə olunduqda, onun mənası oxşar konsepsiya olan “multikulturalizm” ilə yaxınlıq təşkil eləyir. Amma multikulturalizm əxlaqi və siyasi məqsəd və hədəflərində nəzərə çarpacaq qeyri-müəyyənliklər var. O müxtəlif nəzəri konsepsiyalar və siyasi praktikalara istinad edir. Məsələn, azsaylı qrupların ümumi mədəniyyətə verdiyi töhvəni dəstəkləməkdən tutmuş, hansısa bir cəmiyyətdə müxtəlif mədəniyyətlərin bir yerdə mövcudluğunun mümkün olmamasını ifadə etməsinə kimi.   

Bu mənada, uzun vədədə, mədəni plüralizmin radikal versiyası demokratiyanın istər liberal, istərsə də demokratik komponentlərinə açıq-aşkar hədə kimi görünə bilər.

Multikulturalizm (illüstrasiya)

Multikulturalizm (illüstrasiya).

İlk növbədə, əgər cəmiyyətdə mədəni qruplar güclənəcəksə, bu zaman onların hüquqları ilə üzvlərinin fərdi hüquqları arasında potensial münaqişə yarana bilər. Eyni zamanda, radikal plüralizm xalqın özünü-idarə qurumlarının zəifləməsi üçün təhdid ola bilər. Əgər bir cəmiyyəti əmələ gətirən fərdlər və qruplar başlıca siyasi konsensusa şərait yaradan müəyyən fundemantal prinsip və ya sənədlər üzərində razılaşa bilməsələr, o zaman,  çətin ki, onlar özlərini birlikdə bir xalq kimi görə və çoxluğun hakimiyyətinə hörmətlə yanaşmağa məcbur hiss edə. Bəlkə də, bu problem ilə bağlı ən aydın nümunə kimi Bosniya və Hersoqovinada demokratiya qurmaqla bağlı yaranan çətinlikləri göstərmək olar. Ancaq ümumi götürdükdə, bu çətinliklər daha az ekstremal formalarda da olsa, bütün dərindən bölünmüş cəmiyyətlərdə mövcuddur. Və geniş ölçülü miqrasiya axınlarının dünyanın bir çox hissəsində xalqları qaynayıb-qarışdırdığı bu günün şərtlərində, problem daha öncələr nisbətən homogen hesab  olunan cəmiyyətlərdə ortaya çıxmaqdadır. Buna parlaq nümunə Avropanın müsəlman immiqrantları salamlamaqla bağlı üzləşdiyi çətinliklərdi.

“Federalist Kağızlar”-ın müəllifləri həddindən artıq müxtəlifliyin yaradacağı təhlükəyə qarşı birbaşa qarşı çıxmasalar da, Federalist 2-də Conni Cey təsdiqləyərək bildirir ki:

Amerikalılar eyni əcdadlardan törəyən, eyni dili danışan, eyni dinə qulluq edən, idarəetmənin eyni prinsiplərinə bağlı, davranış və ənənələrində çox oxşarlıqları olan, silah, səy və məsləhətləşmələrini birləşdirib çiyin-çiyinə uzun və qanlı yoldan döyüşərək keçib,  azadlıqları və müstəqilliklərinə  mərdcəsinə nail olmuş vahid bir xalqdır. (səh.38)

Amerikanın sonrakı inkişafı göstərdi ki, bu ortaq göstəricilərin heç də hamısı demokratiyanın çiçəklənməsi üçün zəruri deyil və demokratik idarəetmənin prinsiplərinə güclü ortaq əlavələr digərlərinin yoxa çıxmasına gətirə bilər.

Bununla belə, ortaq dil kimi amillər özünüidarəetmə üçün çox önəmlidir. Digər yandan Hindistan nümunəsi göstərir ki, liberal demokratiyalar çox dərindən bölünmüş cəmiyyətlərdə də işləyə bilər, baxmaraq ki, kəskin mədəni və linqvistik fərqlərin işi çətinləşdirdiyinə şübhə yoxdur.

Kimsə deyə bilər ki, iqtisadi və dini rəngarəngliyin müəyyən dərəcəsi Federalistin müəlliflərinə, fərdlərin hüquqlarına olan təhlükələri və çoxluğun idarə etdiyi hakimiyyəti tənzimləmək üçün faydalı mexanizm kimi lazım olub. Ancaq  müxtəliflik, heç də, bəzən plüralizmin müasir nümayəndələri tərəfindən iddia oldunduğu  kimi özlüyündə yaxşı bir şey  ya da  siyasi və  sosial fəaliyyətin hədəfi hesab olunmur. Liberal demokratiyanın ən geniş çeşiddə müxtəlif mədəniyyətləri və həyat tərzlərini qonaqpərvərliklə görüşdürməli olduğu fikri, – bu, bəzən “dəyər plüralizmi” adlanan fəlsəfi doktrinanın kökü hesab olunur – rəngarənglik anlayışını “Federalist Kağızları”nda tutduğu mövqedən daha yüksəkdə tutur.

Pluralizmə münasibətdə radikal müasir (postmodern) öhdəliklər özü özlüyündə liberal demokratiyaya problem yaratsa da, o, inkşaf etmiş demokratik cəmiyyətlərdə populist meyilləri nəzarət altında saxlamağa kömək edir. Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, populizm adətən milliyətçiliklə müşahidə olunur və etnik və dini azlıqlara qarşı düşmən mövqeyi tutur. Məhz bu səbəbə görə, “digərinə” hörmətsizliyin böyük qəbahət sayıldığı Qərbdə,  populizm yayğın mənəvi və siyasi düşüncə üçün qəbuledilməzdir. Çoxluğun azlığa düşmənçiliyinə və laqeyidliyinə siyasi ədalət və saflıq kimi yox, mümkün qədər şübhəli baxılmalıdır.

Beləliklə, Avropanın populist liderləri və hərəkatları immiqrantlara və azlıqlara düşmən mövqe tutmaqla xeyli sayda dəstək əldə edərkən, həm də cəmiyyətin böyük hissəsi tərəfindən onları hakimiyyətə gəlməyə əngəlləyən böyük qınaga məruz qalırlar.

Demokratikləşmə ətrafında debat

Radikal islamçılardan başqa, çoxluq prinsipinin əleyhinə heç bir açıq müxalifət olmasa da, çoxluğun hakimiyyəti prinsipi liberal demokratiyanın digər aspektləri qədər ehtirama malik deyil. Bu soyuq müharibənin sonundan etibarən meydana çıxan demokratilkləşmə müzakirələrinin dinamikasından aydın görünürdü. Bu müzakirələr, Farid Zəkəriyyə tərəfindən hakimiyyətini azad və ədalətli seçkilər vasitəsilə seçən ancaq hüququn aliliyi, fərd və azlıqların hüquqlarının qorunması kimi məsələlərdə axsayan rejimlər üçün “illiberal demokratiya” termininin təklifi ilə yeni istiqamət götürüb. Zəkəriyyəni tənqid edənlərin çoxu, o tip ölkələrdə seçkinin keçirilməsini müdafiə etməklə yanaşı, heç biri hüququn aliliyini, fərdi azadlıqları pisləməyib və ya çoxluğun iradəsinin bu məsələləri üstələməli olduğunu müdafiə etməyib. Digər tərəfdən də, Zakariyyə və başqaları da çoxluq üzərində liberal nəzarətin yerində olmadığı ölkələrdə seçkilərin keçirilməsinin əhəmiyyətini şübhə altına alıblar.

Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, əvvəllər idarəetmənin insanlara daha da yaxınlaşması göstəricisi kimi dəstək görən daha sıx-sıx keçirilən seçkilər, referendum və s. tipli meyarlar bu günlərdə çox az insan tərəfindən dəstəklənir. Ən azından qabaqcıl demokratik ölkələrdə populist yanaşmalar intellektual dəstəkdən məhrumdurlar. Mən deyərdim ki, bu, qismən də, intellektual müxtəliflik və fərqliliyin nəticəsidir. Hətta majoritanianizm etibarını itirsə belə, çoxluq prinsipi və onu dəstəkləyən insanların bərabərliyi prinsipi dəyişilməz qaldığı müddətdə, çətin ki, tamamilə kənara atıla.

Mənim gəldiyim nəticə budur ki, liberal demokratiya öz möhkəmliyini iki aparıcı daxili müxalif mənbənin-populizm və radikal plüralizm- bir-birinə təbiət etibarı ilə zidd olmasına borcludur. Hər iki tendensiya müxtəlif dərəcədə müxtəlif demokratik qruplarda işləyirlər, amma bəlli bir dərəcədə onlar bir-birlərini durdurmağı bacarırlar. Bu analiz doğru olsa belə, liberal demokratiya tərəfdarlarında rahatlıq yaratmamalıdır. İlk olaraq, bu vaxta qədər düzgün olan gələcəkdə olmaya bilər. Bundan əlavə, 1980-ci ildə yazan bir nəfər məntiqi olaraq deyə bilərdi ki, birləşmiş kommunist rejimləri yıxılmasaydı, onlar alınmaz olaraq qalacaqdılar.  Ayrıca, populizm və plüralizm arasındakı müharibəyə keçici ara verən intellektual cərəyanlar zamanla dəyişə bilər.

Ümumiləşdirsək, burda qeyd etdiyim özününizamlama mexanizmi liberal demokratik rejimləri zəruri müdafiə ilə təmin edə bilər, ancaq bu, o demək deyil ki,  bu sistem liberal demokratiyanın üstünlüklərinə dərindən bağlı olan və onu yüksək qiymətləndirən vətəndaşlara uzun vədədə əvəzləyici ola bilər.

Tərcümə etdi: Murad Rüstəm

Mənbə: Journal of Democracy  – Demokratiya Jurnalı

Meydan tv

 

Bastainfo.comThis post has been seen 62 times.

245 thoughts on “Post-kommunizmin 20 ili

 • 31.10.2016 at 09:16
  Permalink

  I just want to mention I’m very new to blogs and definitely liked your blog site. More than likely I’m planning to bookmark your website . You definitely have superb posts. With thanks for sharing with us your web-site.

  Reply
 • 04.11.2016 at 09:10
  Permalink

  Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your website? My website is in the very same niche as yours and my users would certainly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Appreciate it!

  Reply
 • 04.11.2016 at 20:03
  Permalink

  Fantastic post but I was wondering if you could write a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more. Thanks!

  Reply
 • 05.11.2016 at 12:11
  Permalink

  With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any ways to help protect against content from being stolen? I’d genuinely appreciate it.

  Reply
 • 05.11.2016 at 13:44
  Permalink

  Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

  Reply
 • 05.11.2016 at 14:17
  Permalink

  Right now it sounds like Movable Type is the top blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

  Reply
 • 05.11.2016 at 15:05
  Permalink

  Woah! I’m really loving the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between usability and visual appearance. I must say you have done a excellent job with this. Also, the blog loads very quick for me on Opera. Outstanding Blog!

  Reply
 • 05.11.2016 at 17:00
  Permalink

  Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it

  Reply
 • 05.11.2016 at 17:55
  Permalink

  Hello! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to give it a look. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Excellent blog and wonderful style and design.

  Reply
 • 05.11.2016 at 19:54
  Permalink

  Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

  Reply
 • 05.11.2016 at 20:03
  Permalink

  First of all I would like to say wonderful blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you do not mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your mind before writing. I’ve had trouble clearing my thoughts in getting my ideas out. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Cheers!

  Reply
 • 08.11.2016 at 10:51
  Permalink

  My spouse and I stumbled over here coming from a different web address and thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking into your web page repeatedly.

  Reply
 • 08.11.2016 at 11:45
  Permalink

  Hi would you mind letting me know which webhost you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good hosting provider at a fair price? Kudos, I appreciate it!

  Reply
 • 08.11.2016 at 12:16
  Permalink

  Appreciating the time and energy you put into your site and in depth information you provide. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Great read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  Reply
 • 08.11.2016 at 16:08
  Permalink

  I’m not sure why but this website is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  Reply
 • 08.11.2016 at 16:23
  Permalink

  Hi there! I know this is sort of off-topic however I needed to ask. Does building a well-established blog like yours require a massive amount work? I’m brand new to operating a blog however I do write in my diary everyday. I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and thoughts online. Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

  Reply
 • 08.11.2016 at 16:48
  Permalink

  Greetings! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue. If you have any recommendations, please share. Thank you!

  Reply
 • 08.11.2016 at 18:49
  Permalink

  Everyone loves what you guys are usually up too. Such clever work and reporting! Keep up the good works guys I’ve added you guys to my blogroll.

  Reply
 • 08.11.2016 at 19:10
  Permalink

  Hello! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Fantastic blog and outstanding design and style.

  Reply
 • 08.11.2016 at 21:37
  Permalink

  I’m not sure exactly why but this weblog is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

  Reply
 • 08.11.2016 at 21:44
  Permalink

  Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

  Reply
 • 08.11.2016 at 23:28
  Permalink

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

  Reply
 • 09.11.2016 at 00:58
  Permalink

  With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any solutions to help stop content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

  Reply
 • 09.11.2016 at 02:48
  Permalink

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back in the future. All the best

  Reply
 • 09.11.2016 at 18:55
  Permalink

  Good day! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thanks

  Reply
 • 09.11.2016 at 21:20
  Permalink

  I was wondering if you ever thought of changing the structure of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

  Reply
 • 09.11.2016 at 23:05
  Permalink

  Heya! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no backup. Do you have any methods to prevent hackers?

  Reply
 • 09.11.2016 at 23:24
  Permalink

  Hey! I know this is kind of off-topic however I had to ask. Does operating a well-established website like yours require a massive amount work? I am brand new to operating a blog however I do write in my diary daily. I’d like to start a blog so I can share my experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for brand new aspiring bloggers. Thankyou!

  Reply
 • 10.11.2016 at 00:25
  Permalink

  I like what you guys are up too. This sort of clever work and reporting! Keep up the terrific works guys I’ve included you guys to my personal blogroll.

  Reply
 • 10.11.2016 at 07:12
  Permalink

  Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say excellent blog!

  Reply
 • 10.11.2016 at 10:33
  Permalink

  Hello, Neat post. There’s a problem with your site in internet explorer, might check this¡K IE nonetheless is the market chief and a good component to people will miss your excellent writing due to this problem.

  Reply
 • 10.11.2016 at 13:14
  Permalink

  Whats up are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

  Reply
 • 10.11.2016 at 13:35
  Permalink

  Thanks for the marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you are a great author.I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back later on. I want to encourage you to ultimately continue your great posts, have a nice weekend!

  Reply
 • 10.11.2016 at 14:08
  Permalink

  Hey there I am so delighted I found your site, I really found you by mistake, while I was researching on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say many thanks for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the superb job.

  Reply
 • 10.11.2016 at 16:06
  Permalink

  Hi there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

  Reply
 • 10.11.2016 at 16:42
  Permalink

  Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips and hints for novice blog writers? I’d certainly appreciate it.

  Reply
 • 10.11.2016 at 17:10
  Permalink

  Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Cheers

  Reply
 • 10.11.2016 at 17:37
  Permalink

  Good day! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a wonderful job!

  Reply
 • 10.11.2016 at 18:47
  Permalink

  I’m curious to find out what blog system you’re working with? I’m having some small security problems with my latest blog and I’d like to find something more secure. Do you have any recommendations?

  Reply
 • 10.11.2016 at 20:30
  Permalink

  I don’t know whether it’s just me or if perhaps everyone else encountering issues with your website. It appears as if some of the text within your content are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them too? This could be a issue with my internet browser because I’ve had this happen before. Many thanks

  Reply
 • 10.11.2016 at 20:51
  Permalink

  Admiring the hard work you put into your site and in depth information you offer. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  Reply
 • 10.11.2016 at 21:15
  Permalink

  Heya this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  Reply
 • 10.11.2016 at 21:59
  Permalink

  This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

  Reply
 • 10.11.2016 at 22:18
  Permalink

  I am curious to find out what blog system you happen to be using? I’m experiencing some small security problems with my latest site and I would like to find something more risk-free. Do you have any suggestions?

  Reply
 • 10.11.2016 at 23:02
  Permalink

  Right now it appears like WordPress is the preferred blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

  Reply
 • 10.11.2016 at 23:08
  Permalink

  I like this weblog so much, saved to bookmarks. “Respect for the fragility and importance of an individual life is still the mark of an educated man.” by Norman Cousins.

  Reply
 • 11.11.2016 at 02:10
  Permalink

  I really like what you guys are up too. This sort of clever work and exposure! Keep up the excellent works guys I’ve added you guys to our blogroll.

  Reply
 • 11.11.2016 at 02:16
  Permalink

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from. kudos

  Reply
 • 11.11.2016 at 02:48
  Permalink

  Hello! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Superb blog and brilliant style and design.

  Reply
 • 11.11.2016 at 02:53
  Permalink

  Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

  Reply
 • 11.11.2016 at 06:09
  Permalink

  Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your site? My website is in the very same area of interest as yours and my visitors would really benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Regards!

  Reply
 • 11.11.2016 at 07:31
  Permalink

  Great post but I was wondering if you could write a litte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more. Appreciate it!

  Reply
 • 11.11.2016 at 11:56
  Permalink

  I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays..

  Reply
 • 11.11.2016 at 16:11
  Permalink

  Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

  Reply
 • 11.11.2016 at 19:03
  Permalink

  Hey! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

  Reply
 • 12.11.2016 at 16:20
  Permalink

  Hi! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Cheers

  Reply
 • 12.11.2016 at 17:07
  Permalink

  Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

  Reply
 • 12.11.2016 at 17:12
  Permalink

  I am curious to find out what blog system you’re using? I’m having some small security issues with my latest blog and I would like to find something more safeguarded. Do you have any suggestions?

  Reply
 • 12.11.2016 at 21:14
  Permalink

  Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thanks

  Reply
 • 12.11.2016 at 22:20
  Permalink

  Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it improve over time.

  Reply
 • 12.11.2016 at 22:36
  Permalink

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this outstanding blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this site with my Facebook group. Chat soon!

  Reply
 • 12.11.2016 at 22:46
  Permalink

  I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later on. All the best

  Reply
 • 12.11.2016 at 23:29
  Permalink

  I do not know if it’s just me or if perhaps everybody else experiencing problems with your blog. It seems like some of the text on your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This might be a problem with my internet browser because I’ve had this happen before. Cheers

  Reply
 • 13.11.2016 at 00:48
  Permalink

  Good day I am so excited I found your blog, I really found you by error, while I was searching on Aol for something else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for a fantastic post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the fantastic job.

  Reply
 • 13.11.2016 at 02:01
  Permalink

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Kudos

  Reply
 • 13.11.2016 at 02:01
  Permalink

  I am really enjoying the theme/design of your web site. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A small number of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any tips to help fix this problem?

  Reply
 • 13.11.2016 at 02:52
  Permalink

  Hi there! I understand this is somewhat off-topic however I needed to ask. Does building a well-established blog like yours take a large amount of work? I am brand new to operating a blog however I do write in my journal on a daily basis. I’d like to start a blog so I can easily share my own experience and views online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for new aspiring blog owners. Thankyou!

  Reply
 • 13.11.2016 at 11:44
  Permalink

  Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

  Reply
 • 13.11.2016 at 12:04
  Permalink

  I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again

  Reply
 • 13.11.2016 at 14:55
  Permalink

  I’m not sure exactly why but this weblog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  Reply
 • 14.11.2016 at 08:52
  Permalink

  I was studying some of your content on this website and I think this site is rattling instructive! Keep posting.

  Reply
 • 15.11.2016 at 07:22
  Permalink

  Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

  Reply
 • 15.11.2016 at 08:05
  Permalink

  Hey this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

  Reply
 • 15.11.2016 at 11:32
  Permalink

  Greetings from Florida! I’m bored to death at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, wonderful site!

  Reply
 • 15.11.2016 at 14:02
  Permalink

  My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!

  Reply
 • 15.11.2016 at 14:04
  Permalink

  Hey! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

  Reply
 • 15.11.2016 at 14:25
  Permalink

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, as well as the content!

  Reply
 • 15.11.2016 at 15:31
  Permalink

  I don’t know whether it’s just me or if perhaps everyone else experiencing problems with your blog. It appears as if some of the written text in your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them too? This might be a issue with my browser because I’ve had this happen before. Cheers

  Reply
 • 15.11.2016 at 17:11
  Permalink

  Greetings from Carolina! I’m bored at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I really like the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent site!

  Reply
 • 15.11.2016 at 17:13
  Permalink

  Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any tips for beginner blog writers? I’d really appreciate it.

  Reply
 • 15.11.2016 at 17:46
  Permalink

  Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have developed some nice methods and we are looking to trade techniques with other folks, please shoot me an email if interested.

  Reply
 • 15.11.2016 at 17:49
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Kudos

  Reply
 • 15.11.2016 at 21:42
  Permalink

  wonderful points altogether, you simply received a emblem new reader. What could you recommend in regards to your post that you just made a few days ago? Any positive?

  Reply
 • 15.11.2016 at 22:46
  Permalink

  Hello! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Fantastic blog and amazing design and style.

  Reply
 • 15.11.2016 at 23:36
  Permalink

  I’m curious to find out what blog system you’re using? I’m having some minor security issues with my latest site and I would like to find something more safe. Do you have any recommendations?

  Reply
 • 16.11.2016 at 01:56
  Permalink

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from. thank you

  Reply
 • 16.11.2016 at 02:01
  Permalink

  Hi there are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

  Reply
 • 16.11.2016 at 13:49
  Permalink

  Hello my loved one! I want to say that this article is awesome, great written and come with almost all important infos. I’d like to see extra posts like this.

  Reply
 • 17.11.2016 at 17:29
  Permalink

  I visited lots of website but I conceive this 1 holds something extra in it in it

  Reply
 • 17.11.2016 at 19:02
  Permalink

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Bless you!

  Reply
 • 17.11.2016 at 21:06
  Permalink

  Great post however I was wanting to know if you could write a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further. Thanks!

  Reply
 • 17.11.2016 at 23:06
  Permalink

  First of all I want to say terrific blog! I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your mind prior to writing. I have had a difficult time clearing my thoughts in getting my thoughts out there. I truly do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints? Kudos!

  Reply
 • 18.11.2016 at 07:39
  Permalink

  I’m truly enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Great work!

  Reply
 • 18.11.2016 at 07:40
  Permalink

  Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog? My website is in the exact same niche as yours and my visitors would really benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this alright with you. Regards!

  Reply
 • 18.11.2016 at 08:52
  Permalink

  Incredible! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!

  Reply
 • 18.11.2016 at 10:48
  Permalink

  I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

  Reply
 • 18.11.2016 at 14:13
  Permalink

  Great blog right here! Also your web site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate hyperlink for your host? I want my web site loaded up as quickly as yours lol

  Reply
 • 18.11.2016 at 17:02
  Permalink

  My spouse and I stumbled over here coming from a different web page and thought I should check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to finding out about your web page again.

  Reply
 • 19.11.2016 at 10:52
  Permalink

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. many thanks

  Reply
 • 19.11.2016 at 12:27
  Permalink

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this outstanding blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this blog with my Facebook group. Talk soon!

  Reply
 • 19.11.2016 at 12:55
  Permalink

  Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other sites? I have a blog based on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

  Reply
 • 19.11.2016 at 17:57
  Permalink

  omg! can’t imagine how rapidly time pass, right after August, ber months time already and Setempber may be the very first Christmas season in my location, I genuinely really like it!

  Reply
 • 19.11.2016 at 18:52
  Permalink

  Hi! I’ve been following your blog for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from New Caney Tx! Just wanted to say keep up the excellent work!

  Reply
 • 19.11.2016 at 19:41
  Permalink

  Howdy would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good web hosting provider at a reasonable price? Thank you, I appreciate it!

  Reply
 • 19.11.2016 at 21:02
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Appreciate it

  Reply
 • 19.11.2016 at 21:54
  Permalink

  Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

  Reply
 • 20.11.2016 at 17:59
  Permalink

  Hello! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Thank you!

  Reply
 • 20.11.2016 at 19:20
  Permalink

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Reply
 • 20.11.2016 at 23:30
  Permalink

  Awesome site you have here but I was wanting to know if you knew of any community forums that cover the same topics discussed in this article? I’d really like to be a part of group where I can get suggestions from other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Kudos!

  Reply
 • 21.11.2016 at 11:52
  Permalink

  Hello are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

  Reply
 • 21.11.2016 at 13:05
  Permalink

  Hi! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no data backup. Do you have any methods to prevent hackers?

  Reply
 • 21.11.2016 at 13:26
  Permalink

  I do not know whether it’s just me or if everyone else experiencing problems with your site. It appears as if some of the text in your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them too? This may be a issue with my browser because I’ve had this happen previously. Thank you

  Reply
 • 21.11.2016 at 15:57
  Permalink

  Greetings from Idaho! I’m bored to death at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, very good site!

  Reply
 • 21.11.2016 at 16:24
  Permalink

  Fantastic website you have here but I was wanting to know if you knew of any community forums that cover the same topics talked about here? I’d really like to be a part of community where I can get comments from other experienced individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Bless you!

  Reply
 • 21.11.2016 at 17:05
  Permalink

  Hello! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the outstanding work!

  Reply
 • 21.11.2016 at 17:13
  Permalink

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Reply
 • 21.11.2016 at 19:43
  Permalink

  Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

  Reply
 • 21.11.2016 at 21:39
  Permalink

  Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your design. Appreciate it

  Reply
 • 22.11.2016 at 00:51
  Permalink

  naturally like your web site but you have to test the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the truth on the other hand I’ll definitely come back again.

  Reply
 • 22.11.2016 at 01:23
  Permalink

  Hello! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Many thanks

  Reply
 • 22.11.2016 at 02:23
  Permalink

  Wow that was odd. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!

  Reply
 • 22.11.2016 at 19:20
  Permalink

  Awesome material you fellas got these. I actually like the theme for the site along with how you organized a person who. It’s a marvelous job For certain i will come back and have a look at you out sometime.

  Reply
 • 22.11.2016 at 20:19
  Permalink

  Hey there fantastic website! Does running a blog such as this require a massive amount work? I’ve very little understanding of computer programming but I was hoping to start my own blog in the near future. Anyway, should you have any ideas or tips for new blog owners please share. I understand this is off subject nevertheless I just had to ask. Appreciate it!

  Reply
 • 23.11.2016 at 13:49
  Permalink

  Hey! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem. If you have any suggestions, please share. Many thanks!

  Reply
 • 23.11.2016 at 15:21
  Permalink

  Just a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding style and design .

  Reply
 • 23.11.2016 at 17:30
  Permalink

  I was curious if you ever thought of changing the layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

  Reply
 • 23.11.2016 at 18:58
  Permalink

  My spouse and I stumbled over here by a different web address and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page yet again.

  Reply
 • 23.11.2016 at 19:18
  Permalink

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Reply
 • 23.11.2016 at 22:34
  Permalink

  Hey there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same subjects? Thanks!

  Reply
 • 23.11.2016 at 23:36
  Permalink

  I was wondering if you ever thought of changing the structure of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures. Maybe you could space it out better?

  Reply
 • 23.11.2016 at 23:37
  Permalink

  Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to stop hackers?

  Reply
 • 24.11.2016 at 00:16
  Permalink

  Hey there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no back up. Do you have any methods to protect against hackers?

  Reply
 • 24.11.2016 at 00:43
  Permalink

  Hey! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

  Reply
 • 24.11.2016 at 00:55
  Permalink

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later. Many thanks

  Reply
 • 24.11.2016 at 01:49
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog. You have some really great posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Kudos!

  Reply
 • 24.11.2016 at 10:14
  Permalink

  Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a totally different subject but it has pretty much the same page layout and design. Outstanding choice of colors!

  Reply
 • 24.11.2016 at 11:46
  Permalink

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thank you!

  Reply
 • 24.11.2016 at 12:11
  Permalink

  Amazing blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely confused .. Any tips? Cheers!

  Reply
 • 24.11.2016 at 12:35
  Permalink

  Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

  Reply
 • 24.11.2016 at 13:19
  Permalink

  Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!

  Reply
 • 24.11.2016 at 13:22
  Permalink

  My spouse and I stumbled over here coming from a different page and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking into your web page again.

  Reply
 • 24.11.2016 at 15:23
  Permalink

  We absolutely love your blog and find many of your post’s to be just what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content available for you? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a number of the subjects you write related to here. Again, awesome website!

  Reply
 • Pingback: My Homepage

 • 25.11.2016 at 07:34
  Permalink

  649087 357568Man you legend. return see my site, you need to get pleasure from it. 688822

  Reply
 • 25.11.2016 at 11:36
  Permalink

  obviously like your web site however you need to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to inform the truth on the other hand I¡¦ll definitely come again again.

  Reply
 • 26.11.2016 at 12:15
  Permalink

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thanks!

  Reply
 • 26.11.2016 at 13:28
  Permalink

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later on. Cheers

  Reply
 • 26.11.2016 at 14:33
  Permalink

  I’m not sure exactly why but this blog is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  Reply
 • 26.11.2016 at 14:48
  Permalink

  Hey! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics? Many thanks!

  Reply
 • 26.11.2016 at 14:50
  Permalink

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Many thanks!

  Reply
 • 27.11.2016 at 01:43
  Permalink

  Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say great blog!

  Reply
 • 27.11.2016 at 12:44
  Permalink

  Woah! I’m really digging the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between usability and appearance. I must say you have done a amazing job with this. Additionally, the blog loads super fast for me on Firefox. Outstanding Blog!

  Reply
 • 27.11.2016 at 13:57
  Permalink

  Terrific post but I was wondering if you could write a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Appreciate it!

  Reply
 • 27.11.2016 at 13:57
  Permalink

  Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to exchange methods with other folks, please shoot me an email if interested.

  Reply
 • 27.11.2016 at 14:06
  Permalink

  Currently it looks like Expression Engine is the best blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

  Reply
 • 27.11.2016 at 14:42
  Permalink

  Hi there! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

  Reply
 • 27.11.2016 at 14:48
  Permalink

  Hello! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Many thanks

  Reply
 • 27.11.2016 at 15:23
  Permalink

  Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

  Reply
 • 27.11.2016 at 15:34
  Permalink

  Greetings from Florida! I’m bored to death at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I love the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, amazing site!

  Reply
 • 27.11.2016 at 15:52
  Permalink

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. appreciate it

  Reply
 • 27.11.2016 at 17:14
  Permalink

  Greetings! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a marvellous job!

  Reply
 • 28.11.2016 at 01:07
  Permalink

  Hi! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

  Reply
 • 28.11.2016 at 01:18
  Permalink

  Thanks for your personal marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you may be a great author.I will make certain to bookmark your blog and may come back at some point. I want to encourage that you continue your great work, have a nice afternoon!

  Reply
 • 28.11.2016 at 02:03
  Permalink

  Good day I am so grateful I found your webpage, I really found you by error, while I was looking on Aol for something else, Regardless I am here now and would just like to say thank you for a tremendous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb job.

  Reply
 • 28.11.2016 at 11:12
  Permalink

  Thank you for every other wonderful article. The place else may just anyone get that type of info in such a perfect approach of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the look for such information.

  Reply
 • 28.11.2016 at 11:42
  Permalink

  I was curious if you ever considered changing the page layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

  Reply
 • 28.11.2016 at 11:52
  Permalink

  Hey! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share. Cheers!

  Reply
 • 28.11.2016 at 13:35
  Permalink

  Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your weblog? My website is in the very same area of interest as yours and my users would certainly benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Thanks a lot!

  Reply
 • 28.11.2016 at 23:20
  Permalink

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this outstanding blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group. Talk soon!

  Reply
 • 29.11.2016 at 00:39
  Permalink

  Thanks for the marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you’re a great author.I will make certain to bookmark your blog and definitely will come back sometime soon. I want to encourage you to continue your great work, have a nice weekend!

  Reply
 • 29.11.2016 at 08:33
  Permalink

  Just wanna comment on few general things, The website design is perfect, the content material is rattling fantastic : D.

  Reply
 • 29.11.2016 at 11:54
  Permalink

  Terrific post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more. Appreciate it!

  Reply
 • 29.11.2016 at 12:37
  Permalink

  Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no data backup. Do you have any methods to protect against hackers?

  Reply
 • 29.11.2016 at 16:29
  Permalink

  This really is my first time I have visited your website. I discovered a lot of intriguing data within your weblog. From the tons of comments on your posts, I guess I am not the only one! maintain up the excellent function.

  Reply
 • 29.11.2016 at 22:15
  Permalink

  I do not know if it’s just me or if everyone else encountering problems with your website. It appears as though some of the text on your content are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This might be a problem with my internet browser because I’ve had this happen before. Thanks

  Reply
 • 29.11.2016 at 23:57
  Permalink

  Hi great website! Does running a blog similar to this require a lot of work? I’ve very little understanding of computer programming but I was hoping to start my own blog in the near future. Anyway, should you have any recommendations or techniques for new blog owners please share. I know this is off topic however I just had to ask. Kudos!

  Reply
 • 30.11.2016 at 01:41
  Permalink

  Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any recommendations for beginner blog writers? I’d certainly appreciate it.

  Reply
 • 30.11.2016 at 06:23
  Permalink

  I am really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A number of my blog audience have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any advice to help fix this issue?

  Reply
 • 30.11.2016 at 07:38
  Permalink

  Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

  Reply
 • 30.11.2016 at 08:25
  Permalink

  First off I would like to say excellent blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your head prior to writing. I’ve had a tough time clearing my thoughts in getting my thoughts out there. I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Many thanks!

  Reply
 • 30.11.2016 at 08:32
  Permalink

  Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

  Reply
 • 30.11.2016 at 08:43
  Permalink

  Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

  Reply
 • 30.11.2016 at 08:53
  Permalink

  Hey! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

  Reply
 • 30.11.2016 at 09:36
  Permalink

  I was curious if you ever considered changing the page layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

  Reply
 • 30.11.2016 at 09:57
  Permalink

  Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

  Reply
 • 30.11.2016 at 11:06
  Permalink

  Admiring the persistence you put into your website and detailed information you provide. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material. Fantastic read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  Reply
 • 30.11.2016 at 11:15
  Permalink

  you’re truly a just right webmaster. The website loading speed is incredible. It seems that you are doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you have done a fantastic process on this topic!

  Reply
 • 30.11.2016 at 11:57
  Permalink

  Hi! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the superb work!

  Reply
 • 30.11.2016 at 15:02
  Permalink

  Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

  Reply
 • 30.11.2016 at 16:47
  Permalink

  Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

  Reply
 • 30.11.2016 at 19:36
  Permalink

  Greetings from Idaho! I’m bored at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I really like the info you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb blog!

  Reply
 • 30.11.2016 at 23:16
  Permalink

  Hi there this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  Reply
 • 01.12.2016 at 01:22
  Permalink

  Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Chrome. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem fixed soon. Cheers

  Reply
 • 01.12.2016 at 02:04
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a author for your blog. You have some really great articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Many thanks!

  Reply
 • 01.12.2016 at 02:31
  Permalink

  Hey there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

  Reply
 • 01.12.2016 at 06:47
  Permalink

  Howdy! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Cheers

  Reply
 • 01.12.2016 at 06:58
  Permalink

  Howdy this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

  Reply
 • 01.12.2016 at 08:25
  Permalink

  Hi! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading through your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Thank you so much!

  Reply
 • 01.12.2016 at 08:37
  Permalink

  Howdy outstanding website! Does running a blog such as this require a massive amount work? I’ve no expertise in computer programming however I had been hoping to start my own blog in the near future. Anyhow, should you have any suggestions or techniques for new blog owners please share. I know this is off topic however I simply wanted to ask. Appreciate it!

  Reply
 • 01.12.2016 at 09:33
  Permalink

  I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite certain I’ll learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!

  Reply
 • 01.12.2016 at 09:46
  Permalink

  Good day! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!

  Reply
 • 01.12.2016 at 15:49
  Permalink

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later on. Many thanks

  Reply
 • 01.12.2016 at 17:36
  Permalink

  I’m not sure why but this website is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  Reply
 • 02.12.2016 at 07:14
  Permalink

  I simply could not depart your site prior to suggesting that I actually enjoyed the standard info a person provide for your guests? Is going to be back steadily in order to investigate cross-check new posts

  Reply
 • 02.12.2016 at 12:31
  Permalink

  Greetings from Idaho! I’m bored to death at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I love the information you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb blog!

  Reply
 • 02.12.2016 at 13:53
  Permalink

  Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Kudos!

  Reply
 • 02.12.2016 at 14:07
  Permalink

  First of all I want to say fantastic blog! I had a quick question which I’d like to ask if you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head prior to writing. I have had difficulty clearing my mind in getting my thoughts out. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Thanks!

  Reply
 • 02.12.2016 at 14:13
  Permalink

  Good day! I could have sworn I’ve been to this site before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

  Reply
 • 02.12.2016 at 15:09
  Permalink

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this superb blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this site with my Facebook group. Chat soon!

  Reply
 • 02.12.2016 at 16:52
  Permalink

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back down the road. Cheers

  Reply
 • 02.12.2016 at 18:45
  Permalink

  Heya this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

  Reply
 • 02.12.2016 at 18:49
  Permalink

  Awesome blog you have here but I was wondering if you knew of any user discussion forums that cover the same topics discussed in this article? I’d really love to be a part of group where I can get feed-back from other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Many thanks!

  Reply
 • 02.12.2016 at 20:41
  Permalink

  I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Fantastic work!

  Reply
 • 02.12.2016 at 21:45
  Permalink

  Terrific post however I was wondering if you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more. Appreciate it!

  Reply
 • 02.12.2016 at 22:00
  Permalink

  Hey there would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

  Reply
 • 02.12.2016 at 22:27
  Permalink

  You’re my intake , I have couple of blogs and very sporadically run out from to post : (.

  Reply
 • 02.12.2016 at 23:48
  Permalink

  Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

  Reply
 • 02.12.2016 at 23:51
  Permalink

  Wow that was odd. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say great blog!

  Reply
 • 03.12.2016 at 23:54
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a article writer for your weblog. You have some really good posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thank you!

  Reply
 • 04.12.2016 at 00:51
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a article author for your site. You have some really great posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Many thanks!

  Reply
 • 04.12.2016 at 00:57
  Permalink

  Incredible! This blog looks just like my old one! It’s on a totally different subject but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!

  Reply
 • 04.12.2016 at 01:03
  Permalink

  Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thanks

  Reply
 • 04.12.2016 at 23:02
  Permalink

  Nearly all of what you articulate happens to be supprisingly appropriate and it makes me wonder the reason why I had not looked at this in this light previously. Your article really did switch the light on for me as far as this particular subject goes. Nonetheless at this time there is actually one particular point I am not too comfortable with and whilst I attempt to reconcile that with the actual core theme of the position, let me see what the rest of your visitors have to point out.Well done.

  Reply
 • 05.12.2016 at 11:29
  Permalink

  Hi, Neat post. There’s a problem along with your site in web explorer, may check this… IE still is the marketplace leader and a good component of people will leave out your magnificent writing due to this problem.

  Reply
 • 05.12.2016 at 13:19
  Permalink

  Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Bless you

  Reply
 • 06.12.2016 at 15:03
  Permalink

  You actually make it seem so easy along with your presentation but I in finding this topic to be actually something which I feel I might by no means understand. It sort of feels too complex and extremely wide for me. I am having a look forward for your subsequent submit, I¡¦ll attempt to get the dangle of it!

  Reply
 • 06.12.2016 at 23:36
  Permalink

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Reply
 • 06.12.2016 at 23:53
  Permalink

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between usability and appearance. I must say you’ve done a awesome job with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Chrome. Exceptional Blog!

  Reply
 • 07.12.2016 at 01:08
  Permalink

  Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my viewers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

  Reply
 • 07.12.2016 at 01:17
  Permalink

  Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.

  Reply
 • 07.12.2016 at 02:36
  Permalink

  My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be greatly appreciated!

  Reply
 • 07.12.2016 at 16:11
  Permalink

  I am glad to be a visitant of this gross web weblog ! , regards for this rare info ! .

  Reply
 • 08.12.2016 at 23:41
  Permalink

  Hi there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thanks for your time!

  Reply
 • 08.12.2016 at 23:59
  Permalink

  Hi there this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  Reply
 • 09.12.2016 at 03:29
  Permalink

  Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your website? My blog site is in the very same area of interest as yours and my visitors would definitely benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this okay with you. Appreciate it!

  Reply
 • 09.12.2016 at 08:41
  Permalink

  Good day I am so excited I found your website, I really found you by mistake, while I was searching on Askjeeve for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a marvelous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb job.

  Reply
 • 09.12.2016 at 08:49
  Permalink

  Admiring the commitment you put into your website and in depth information you offer. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material. Excellent read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  Reply
 • 09.12.2016 at 08:54
  Permalink

  Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

  Reply
 • 09.12.2016 at 10:04
  Permalink

  Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any tips and hints for inexperienced blog writers? I’d definitely appreciate it.

  Reply
 • 09.12.2016 at 10:38
  Permalink

  Thanks for one’s marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you will be a great author.I will make sure to bookmark your blog and will eventually come back later in life. I want to encourage you to continue your great writing, have a nice day!

  Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.

%d bloqqer bunu bəyənir: