Arif Hacılı müstəqilliyimizin bərpasından yazdı

“Hakimiyyətdəkilər başqalarının bərpa etdiyi dövlətə sahib çıxdıqlarının fərqindədirlər”

Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktımın qəbul olunmasından 25 il keçir.

18 oktyabr – Azərbaycanın müstəqillik günü, istiqlal bayramıdır. Bu, xalqımızın 20-ci əsrdə ikinci ən böyük zəfəridir.

5 il əvvəl İlham Əliyev müstəqilliyimizin 20 ili münasibəti ilə formal da olsa, yerinə yetirilməsə də, bir fərman imzalamışdı, bu günün əhəmiyyətini, təntənəli qeyd olunmasının  zəruriliyini qeyd etmişdi.

Müstəqilliyimizin 25-ci ildönümündə heç bu da olmadı.

Sabah bu müqəddəs günün 25 illiyidir, amma bir neçə tədbir, bir- iki yazı istisna olmaqla, bu mövzuya toxunulmur. Bəzi hallarda isə ən yeni tariximizə aid olan, hələ yaddaşlardan silinməmiş hadisələrin mahiyyəti təhrif olunur.

Müstəqilliyimizin əldə olunmasında, xalqımızın fədakar mübarizəsinin əhəmiyyəti kiçildilir,siyasi konyukturaya uyğun olaraq kimlərinsə rolu şişirdilir, kimlərinsə rolu tamamilə unudulur.

Bu yazını yazmaqda məqsədim çox əhəmiyyətli bu məsələyə diqqəti cəlb etmək, yaddaşımdakı və inkar edilməsi mümkün olmayan faktları bir daha yada salmaqdır.

Beş il əvvəl müstəqilliyimizin 20 illiyi ilə əlaqədar, Kürdəxanı həbsxanaslnda yazdığım məqalənin bəzi məqamları, aktuallığını itirmədiyi nəzərə alaraq, bu yazıda da təkrar etməyi zəruri saydım.

Rəsulzadədən başlanan yol

Azərbaycan cəmiyyəti 18 oktyabr müstəqilliyin bərpası haqqında Konstitusiya Aktının qəbul olunmasınadək uzun və şərəfli yol keçib. Bu yol həm də 1988-91-ci illərin  Xalq Hərəkatı ilə də məhdudlaşmır. Əslində bu yolun başlanğıcı 27 aprel 1920- ci il tarixdə Azərbaycan Milli Şurasının son toplantısında M.Ə. Rəsulzadənin çıxışından hesablanmalıdır.

1988-ci ilin noyabr ayında Bakıda yüzminlərlə vətəndaşımızın iştirakı ilə keçirilən mitinqlərdə əsas tələb ərazi bütövlüyümüzün bərpası, Ermənistanda və Qarabağda həmvətənlərimizə qarşı törədilən cinayətlərə qarşı etiraz olsa da, artıq o zaman Azərbaycanın müstəqilliyi şüarları ara-sıra səslənirdi. Azərbaycanın üçrəngli bayrağı ortaya çıxarılmış, Rəsulzadə, Müsavat haqqında danışanların təqib edilməsi çətinləşmişdi.

Dövlət müstəqilliyimizin bərpası haqqında ilk qanunvericilik aktı 1991-ci ilin 30 avqust tarixində qəbul olundu. Məhz 30 avqust 1991-ci ildə Ali Sovet “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında Bəyannamə” qəbul etdi. Moskvada baş verən QKÇP hadisəsindən dərhal sonra qəbul edilən həmin bəyannaməni heç cür tarixdən silmək olmaz. Ən azı bu səbəbdən ki, Müstəqillik haqqında Konstitusiya Aktının mətnində həmin bəyannaməyə birbaşa istinad edilir. “Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti … ”Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında” Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il 30 avqust tarixli bəyannaməsini rəhbər tutaraq bu Konstitusiya Aktını qəbul edir”.

Bu mənada mən haqqında danışılan bəyannamə ilə Müstəqillik haqqında Konstitusiya Aktının qarşı qarşıya qoyulmasını da doğru saymıram.

Müstəqillik Aktı heç şübhəsiz Azərbaycan dövlət və hüquq tarixinin ən mükəmməl, unikal və mühüm sənədlərindən biridir.  32 maddədən, 6 hissədən ibarət olan bu aktı da  təəssüf ki, simvolizə etdiyi tarix kimi haqsız olaraq diqqətdən kənarda saxlamağa cəhd edilir.  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında göstərilir ki, Konstitusiya Müstəqillik Aktının prinsiplərini əsas tutaraq qəbul edilib. Daha bir maraqlı fakt isə ondan ibarətdir ki, hazırkı konstitusiya qəbul edildikdən sonra da Azərbaycan Respublikasının bağladığı bir sıra beynəlxalq sənədlərdə, məsələn, neft müqavilələrində konstitusiya ilə yanaşı, Müstəqillik Aktına da müstəqil, qüvvədə olan hüquqi mənbə kimi istinad edilir.

Qanunvericilikdə Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Demokratik Respublikasının varisi olması, 1920-ci ilin 28 aprelinin RSFSR-in Azərbaycanı işğalı tarixi olması, siyasi partiyaların siyasi fəaliyyətin əsas ünsürü olması və bir çox prinsiplər ilk olaraq və bəziləri yalnız Müstəqillik Aktında təsbit edilib.

18 oktyabr niyə inkar edilir?

Bu gün hakimiyyətdə olanlar 18 oktyabrın əhəmiyyətini azaltmaq üçün yalnız  28 May gününü istiqlal günü kimi qeyd edirlər. Heç şübhəsiz 28 May tariximizin yeni dövrünün ən şərəfli günüdür. Müstəqil dövlətçilik günüdür. Millətin dövlət halında var olma günüdür. Hətta bu gün də bütün dünyada nümunə ola biləcək bir demokratik dövlətimizin yarandığı gündür.

Ancaq 18 oktyabr günü həmin dövlətimimizin 71 il sonra bərpa edilməsi günü kimi misilsiz əhəmiyyətə malikdir. Əslində bu bayramın əhəmiyyətini azaltmağa çalışanların məqsədi başqadır.

Onlar müstəqillik uğrunda mübarizədə iştirak etmədiklərinə, milyonlar müstəqillik mübarizəsində iştirak edərkən öz şəxsi problemləri ilə məşğul olduqları üçün bu mübarizəni inkar edirlər. Hakimiyyətdəkilər başqalarının bərpa etdiyi dövlətə sahib çıxdıqlarının fərqindədirlər.

Bəzən hətta Azərbaycanda müstəqillik uğrunda xalq hərəkatının olduğu belə inkar edilir. Müstəqilliyin SSRİ-nin dağılması səbəbindən, xalqımızın iradəsindən asılı olmayaraq əldə olunduğu haqda cəfəng iddialar irəli sürülür. Bunu Otra Asiyada müstəqillik uğrunda mübarizə olmadan bu respublikaların da müstəqillik əldə etyməsi ilə əsaslandırmağa cəhdlər edilir. Halbuki, bu respublikalarda da uzun illər müstəqillik ideyaları mövcud olub. Bunun nəticəsi kimi həmin respublikalar Rusiyanın tərkibinə birbaşa yox müttəfiq respublikalar kimi daxil edilib. Başlıcası isə SSRİ-nin dağılması mexaniki bir məsələ deyildi. Baltikyanı ölkələrdə, Ukraynada, Gürcüstanda və Azərbaycanda gedən Milli Azadlıq Hərəkatları, Tbilisidə 9 aprel, Bakıda 20 yanvar hadisələri bu imperiyanın çökməsinə səbəb olan əsas amillərdir.

Azərbaycan xalqı sovet xalqları arasında bu mübarizənin önündə gedirdi. Təsadüfi deyil ki, hərəkatın qızğın dövründə, 1989-cu ildə Azərbaycan xalqı ilin xalqı elan olundu. Bu baxımdan Azərbaycan xalqının o dövrdə apardığı mübarizə nəinki Azərbaycanın, hətta bu mübarizədə nisbətən passiv olan xalqların öz dövlətini qurmasına təkan verdi. Azərbaycanda Xalq Hərəkatını inkar etmək xalqımıza qarşı həqarətdir, 20 yanvar şəhidlərinin ruhuna hörmətsizlikdir.

18 oktyabr Müstəqillik Gününü unutdurmaq üçün, onu iş günü olmayan bayramlar sırasından çıxardılar.

15 iyunda bir nəfərin parlament spikeri seçilməsi gününü qeyri iş günü kimi bayram edənlər Azərbaycan Dövlətinin bərpa edilməsi, BMT də və bütün dünyada Azərbaycan istiqlal günü kimi tanınan 18 oktyabrı ikinci dərəcəli bayramlar sırasına aid ediblər.

Bu gün siz artıq kim olduğunuzu sübut etdiniz

Lakin onlar unudur ki, bu yolla müstəqilliyin, ya da bir vəzifə tutmağın qiymətini yox, özlərinin qiymətini müəyyən ediblər. Bununla Azərbaycan xalqına onun fədakar mübarizəsinə verdikləri qiyməti ortaya qoyublar.

Hələ 1991-ci ilin fevralın 10-da Ali Sovetin birinci sessiyasının 3-cü iclas günündə fövqəladə vəziyyətin ləğv edilməsi, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası, SSRİ-nin saxlanması barədə referenduma münasibət məsələləri barədə “Müstəqil Azərbaycan” bloku deputatlarının təkliflərini  rədd edənlərin ardıcıllarının belə davranışı təəccüblü də deyil. Dara düşəndə “hamımız bir xalqın övladlarıyıq” deyənlər belə məqamlarda xalqın maraqlarını öz maraqlarına qurban verdilər. Həmim sessiyada İsa Qəmbər  çıxışını qəzetlərin manşetinə düşən aşağıdakı sözlərlə başlamışdı. – “Tez-tez bizdən soruşursunuz, ”siz” kimsiniz, “biz” kimik”? Bu gün siz artıq kim olduğunuzu sübut etdiniz.

SSRİ-nin saxlanması haqqında 17 mart referendumu ilə bağlı baş verənlər Azərbaycanın istiqlal və müstəqillik tarixinin ən maraqlı və ən şərəfli səhifələrindən biridir. Eyni zamanda müstəmləkə kölələrinin də əsil simalarının açılması da həmin referendumla bağlıdır.

1990-cı il dekabrın 24-də SSRİ Xalq Deputatları Qurultayı SSRİ-nin saxlanması barədə referendum haqda qərar qəbul etdi və yalnız bundan üç gün sonra «Referendum haqqında» qanun qəbul edildi. Yeni çağırış Ali Sovetin sessiyasının iclasını ləngidərək artıq vaxtını çoxdan keçirmiş köhnə tərkib Ali Sovetin Rəyasət Heyəti referendumla bağlı bütün təşkilati işləri icra edirdi. 1991-ci ilin fevralın 2-də Rəyasət Heyəti referenduma münasibət məsələsini yeni çağırış Ali Sovetin gündəliyinə salmaq barədə qərar qəbul etdi və bu məsələ “Müstəqil Azərbaycan” bloku deputatlarının böyük müqavimətinə baxmayaraq  gündəliyə salındı.

43 nəfərin yazdığı şərəf tarixi

Referendumun keçirilməsinə cəmi 10 gün qalmış Azərbaycanda hadisələr dramatik xarakter aldı. 6 mart 1991-ci ildə Ali Sovetin sədri Elmira Qafarova məlumat verdi ki, deputatların təklifləri əsasında Ali Sovetin 3 komissiyasına 17 mart referendumuna münasibət bildirmək barədə tapşırıq verilmişdi və hər üç komissiya 17 mart referendumunun Azərbaycanda keçirilməməsi barədə qərar qəbul edib. Odur ki, bu məsələ barədə Ali Sovetin də qərar çıxarmasına ehtiyac var. Məsələ o qədər mürəkkəb idi ki, referendumun keçirilməsi barədə qərarın çıxarılması lehinə Sessiyada iştirak edən Ayaz Mütəllibovun özü çıxış  etdi. Mütəllibov yeniləşmiş ittifaqın qorunub saxlanmasının vacib olduğunda israr etdi, Azərbaycanın müstəqil dövlət olaraq mövcudluğununhəm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan mümkün olmadığını bildirdi.  Bu çıxışdan sonra dərhal referendumun keçirilməsi lehinə qərar çıxarılaraq təsdiq edildi.

Qərarın əleyhinə cəmi 43 deputat səs verdi və bu 43 deputat tarixə istiqlalçı deputatlar kimi daxil oldu.

43 deputat tarixə SSRİ-nin saxlanması barədə referendumun keçirilməsinə qarşı çıxaraq, mübarizə tariximizə şərəfli bir səhifə yazdılar.

Картинки по запросу müstəqillik aktı

AXC xalqı müstəqilliyə apardı

Elə həmin gün  “Müstəqil Azərbaycan” blokunun 10 üzvü  Milli Məclisin zalında aclıq elan etdi.  Bütün gecə boyu  əsasən rus əskərlərindən ibarət xüsusi təyinatlılar bizi zorla zaldan uzaqlaşdırdılar. (Bu əməliyyata Vaqif Hüseynov və o zaman  Bakının komendantı olan Baleri Bünyatov rəhbərlik edirdi). Səhərdən AXC qərargahında aclığı davam etdirdik. AXC sədri Elçibəy də aclıq aksiyasına qoşuldu. AXC Məclisinin aclıq aksiyasına müdafiə müraciəti etdi. Bütün ölkə boyu həmrəylik aclıq aksiyaları başladı. Ümumrespublika nümayiş, mitinq və tətilləri təşkil etdik. Referendum faktiki boykot olundu. Referendumda “səs verilən” yeniləşmiş ittifaq müqaviləsi ümumiyyətlə üzə  çıxarılmadı. Azərbaycanda və SSRİ-nin bir sıra respublikalarında xalqın iradəsi SSRİ-nin xilasının mümkün olmadığını göstərdi.

“Müstəqil Azərbaycan” bloku rəsmən AXC-nin qrupu olmasa da, faktiki olaraq bu deputat blokunun arxasında möhtəşəm bir xalq hərəkatı və AXC-nin timsalında  hərəkatın qüdrətli bir təşkilatı dayanırdı. Məhz bu amil blokun təsir imkanlarını misilsiz artırırdı. Heç şübhəsiz ki, xalqı müstəqilliyə doğru addım- adım AXC aparırdı.

1988-ci ilin yay-payızında yazılan proqram layihəsində SSRİ tərkibində Azərbaycanın siyasi-iqtisadi və mədəni suverenliyinə nail olmaq, onu hüquqi dövlətə çevirmək AXC-nin siyasi fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi bəyan edilmişdi.

1989-cu ilin iyulun 16-da AXC təsis konfransında proqrama əlavə kimi səsə qoyularaq təsdiq edilən “Azərbaycan SSR-nin dövlət suverenliyi haqqında” qətnamədə bəyan edilirdi ki, Azərbaycan SSR-nin dövlət hüquqlarının qaytarılıb, onun suveren dövlət statusunun bərpa edilməsi AXC-nin əsas proqram məqsədidir. Qətnamədə elan olunurdu ki, yenidənqurma baş tutmayacağı halda AXC Azərbaycanın tam müstəqilliyi uğrunda mübarizəyə başlayacaq.

20 Yanvar SSRİ-nin iflasına səbəb oldu

1990 cı ilin yanvarın 20-də on minlərlə dinc əhalinin sovet qoşunlarının qarşısına çıxması, azı 131 fədakarın şəhid olması da müstəqillik uğrunda hərəkatın dönüş nöqtəsi oldu. Bu hadisənin  ümumiyyətlə sovet imperiyasının çökməsində mühüm rolu oldu. Həmin dövrdə Moskva televiziyasında çox populyar olan “7 gün” (“Sem dney”) proqramının aparıçısı bu hadisənin SSRİ-nin iflasına səbəb olacağını açıq şəkildə bəyan etdi. Bu veriliş bağlandı, həmin aparıcı (səhv etmirəmsə, Tixomirov) bir daha TV ekranına buraxılmadı, amma onun dedikləri 17- 18 aydan sonra təsdiqini tapdı.

Qanlı yanvar hadisəsindən sonra yüz minlərin kommunist partiyasını tərk etməsi də, Qorbaçovun portretlərinin yandırılması da xalqımızın imperiyadan ayrılmaq istəyinin təzahürləri idi. Əslində mənəvi baxımdan ayrılıq artıq baş vermişdi.

1990-cı il yanvarın 25-da Zaqatala şəhərində minlərlə insanın iştirakı ilə keçirilən mitinqdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qeyd-şərtsiz olaraq elan edilməsinin zəruriliyi barədə çıxış edərək, bu məqsədlə ümumxalq referendumunun keçirilməsini təklif etdim.

Fevral ayının 5-də, fövqəladə vəziyyət şəraitində AXC Ali Məclisinin Ağdaş şəhərində keçirilmiş qeyri-leqal sessiyasında Azərbaycanın demokratik yolla SSRİ tərkibindən çıxması  xəttini irəli sürdük.

1990-cı il avqustun 24-də qəbul edilmiş AXC- nin Ali Sovetə seçkilərə dair seçkiqabağı proqramında Azərbaycanın tam dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi əsas proqram məqsədi kimi bir daha bəyan olundu. Həmin proqram “Demokratik Azərbaycan ” seçki blokunun da platforması kimi təsdiq edildi.

Qərarı Demblok verdi

1990-cı il dekabrın 27-də AXC-nin müdafiə etdiyi və “Demokratik Azərbaycan” seçki blokundan seçilmiş deputatlar olaraq,  “Müstəqil Azərbaycan” deputat blokunu təsis etdik. Sonra bu qrupa  bir neçə digər deputatlar da qoşuldu.

1991-ci il yanvarın 30-da “Müstəqil Azərbaycan” deputat bloku Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası” haqqında qanun layihəsini müzakirəyə çıxararaq qəbul etdi.

1991-ci il fevralın 6-da “Müstəqil Azərbaycan” Bloku Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi məsələsini Ali Sovetin sessiyasına təklif etdi…

Müstəqil dövlət qurmaq Azərbaycan xalqının haqqı idi. Xaqımız öz iradəsi, fədakar mübarizəsi ilə buna nail oldu.

Bu günkü hakim zümrəni istiqlaliyyətə və müstəqilliyə heç nə  bağlamır. İstiqlaliyyət Boyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Müsavat Partiyası, müstəqilliyimizin bərpası Böyük Elçibəy və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi adları ilə simvollaşaraq tarixə keçib.

Bu zümrə “Azərbaycan olmamışdır, Azərbaycan xalqı yoxdur” deyən ermənilər kimi tariximizi oğurlamaq istəyir! Deyirlər ki, müstəqil dövlətimizin qurulmasında xalqımızın, həmin dövrdə bu prosesə rəhbərlik etmiş təşkilatların və bu təşkilatların liderlərinin heç bir rolu yoxdur. SSRİ onsuz da dağılacaqdı.

Qarabağ uğrunda mübarizə olmasa…

SSRİ-nin dağılmasında Qarabağ məsələsinin rolu şübhəsizdir. İndi, məsələn, ermənilər bundan yapışıb özlərini dünyaya xilaskar xalq kimi, SSRİ-ni dağıdan xalq kimi təqdim edirlər.

Lakin bu da bir faktdır ki, Azərbaycan xalqının Qarabağ uğrunda böyük mübarizəsi olmasa bu məsələ nəinki ümumdünya hətta sovet imperiyası daxilində ciddi hadisəyə çevrilməyəcəkdi. Bundan əvvəlki ərazilərimiz kimi bu ərazilərimizdə tədricən əlimizdən alınacaqdı.

Əgər bu böyük müqavimət olmasaydı, Qarabağı sadəcə, Moskvanın bir qərarı ilə Ermənistana verərdilər.

Xalqımızın mübarizə aparmaması, ərazilərimiz uğrunda döyüşməməsi barədə deyilənlər bir böyük yalandır. Azərbaycan türk milləti tarixin keçid dönəmində fədakarlıqla savaşdı. Bir də təkrar edirəm, sovet imperiyasının çökdürülməsi uğrunda bəzi xalqlarla yanaşı, Azərbaycan xalqının mübarizəsi, belə mübarizədə passiv olan digər xalqların da öz dövlətlərini qumasına şərait yaratdı. Xalqımız Qarabağ uğrunda da fədakarlıqla vuruşub.  Təkcə Ağdamda 1988-93-cü illər ərzində 5 min şəhid qəbri qaldı. Bu ilin aprel ayında keçirilən döyüş əməliyyatları, bu zaman Azərbaycan cəmiyyətinin davranışları da göstərdi ki, xalqımız vətən, dövlət və azadlıq naminə fədakarlıqlara hazırdır.

Yalnız xalqı təşkil etmək, düzgün istiqamətləndirmək, xalqın öz iradəsini azad ifadə etməsinə imkan yaratmaq lazımdır.

Bu gün xalqın iradəsinin ifadəsi yolunda əsas əngəl Azərbaycan iqtidarıdır. Heç şübhəsiz ki, xalqımız bu maneəni aradan qaldırıb, bütün digər problemləri həll etməyə qadirdir və bu iradənin hakimiyyətin zor  aparatı üzərində qalib gələcəyi gün uzaqda deyil.

Arif Hacılı, istiqlalçı millət vəkili, Müsavat Partiyasının başqanıThis post has been seen 27 times.

252 thoughts on “Arif Hacılı müstəqilliyimizin bərpasından yazdı

 • 01.11.2016 at 04:17
  Permalink

  I simply want to say I am newbie to weblog and seriously savored your web page. Probably I’m likely to bookmark your site . You certainly have impressive articles. Thanks for revealing your blog site.

  Reply
 • 05.11.2016 at 12:07
  Permalink

  I really like what you guys are up too. Such clever work and exposure! Keep up the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my own blogroll.

  Reply
 • 05.11.2016 at 12:12
  Permalink

  Superb post but I was wanting to know if you could write a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more. Kudos!

  Reply
 • 05.11.2016 at 12:30
  Permalink

  I do not know if it’s just me or if everybody else experiencing problems with your blog. It looks like some of the written text in your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them as well? This might be a problem with my internet browser because I’ve had this happen before. Thank you

  Reply
 • 05.11.2016 at 13:39
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Thank you

  Reply
 • 05.11.2016 at 16:10
  Permalink

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?

  Reply
 • 05.11.2016 at 17:59
  Permalink

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later. Many thanks

  Reply
 • 05.11.2016 at 19:59
  Permalink

  I’m not sure why but this website is loading extremely slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  Reply
 • 05.11.2016 at 20:56
  Permalink

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. thanks a lot

  Reply
 • 05.11.2016 at 21:01
  Permalink

  Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have created some nice practices and we are looking to swap solutions with other folks, why not shoot me an email if interested.

  Reply
 • 05.11.2016 at 22:30
  Permalink

  Hey terrific blog! Does running a blog such as this require a large amount of work? I’ve very little understanding of programming but I had been hoping to start my own blog in the near future. Anyhow, should you have any ideas or tips for new blog owners please share. I understand this is off topic nevertheless I simply needed to ask. Appreciate it!

  Reply
 • 06.11.2016 at 10:30
  Permalink

  I really appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again

  Reply
 • 07.11.2016 at 12:49
  Permalink

  I precisely desired to thank you so much once again. I do not know the things that I could possibly have undertaken without the actual methods shown by you regarding such a question. Certainly was a real troublesome scenario in my circumstances, but noticing the very professional tactic you resolved it made me to cry over joy. I’m just thankful for the advice and thus trust you really know what an amazing job you happen to be getting into educating others thru a blog. Most probably you haven’t encountered all of us.

  Reply
 • 07.11.2016 at 16:40
  Permalink

  Hello this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

  Reply
 • 07.11.2016 at 16:53
  Permalink

  Hey! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Cheers

  Reply
 • 07.11.2016 at 17:09
  Permalink

  Wonderful post however I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Bless you!

  Reply
 • 08.11.2016 at 10:38
  Permalink

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this superb blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this blog with my Facebook group. Talk soon!

  Reply
 • 08.11.2016 at 10:47
  Permalink

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. many thanks

  Reply
 • 08.11.2016 at 11:11
  Permalink

  Thanks on your marvelous posting! I really enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will eventually come back later in life. I want to encourage you to ultimately continue your great posts, have a nice day!

  Reply
 • 08.11.2016 at 12:33
  Permalink

  Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

  Reply
 • 08.11.2016 at 13:42
  Permalink

  Howdy would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price? Cheers, I appreciate it!

  Reply
 • 08.11.2016 at 15:06
  Permalink

  Greetings! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My website covers a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

  Reply
 • 08.11.2016 at 17:14
  Permalink

  Amazing! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Wonderful choice of colors!

  Reply
 • 08.11.2016 at 18:55
  Permalink

  Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a totally different subject but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

  Reply
 • 08.11.2016 at 20:15
  Permalink

  Hello! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no data backup. Do you have any methods to prevent hackers?

  Reply
 • 08.11.2016 at 20:34
  Permalink

  Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. Nevertheless just imagine if you added some great pictures or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this blog could definitely be one of the greatest in its field. Great blog!

  Reply
 • 08.11.2016 at 23:13
  Permalink

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Reply
 • 09.11.2016 at 00:19
  Permalink

  Hey there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same topics? Thanks a lot!

  Reply
 • 09.11.2016 at 01:12
  Permalink

  Howdy! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks

  Reply
 • 09.11.2016 at 02:02
  Permalink

  Hey would you mind letting me know which web host you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good web hosting provider at a fair price? Many thanks, I appreciate it!

  Reply
 • 09.11.2016 at 17:06
  Permalink

  Hi there! I understand this is sort of off-topic however I had to ask. Does building a well-established website like yours take a massive amount work? I’m completely new to running a blog however I do write in my diary everyday. I’d like to start a blog so I can share my personal experience and thoughts online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring blog owners. Thankyou!

  Reply
 • 09.11.2016 at 19:42
  Permalink

  Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you provide. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information. Great read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  Reply
 • 09.11.2016 at 21:09
  Permalink

  Hey! I’m at work browsing your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the superb work!

  Reply
 • 09.11.2016 at 21:57
  Permalink

  I was wondering if you ever thought of changing the structure of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

  Reply
 • 09.11.2016 at 23:33
  Permalink

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

  Reply
 • 10.11.2016 at 00:26
  Permalink

  Good day! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

  Reply
 • 10.11.2016 at 07:39
  Permalink

  It’s truly a nice and useful piece of information. I am satisfied that you simply shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

  Reply
 • 10.11.2016 at 07:59
  Permalink

  Thanks for some other magnificent post. Where else could anybody get that type of information in such an ideal manner of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I’m at the look for such info.

  Reply
 • 10.11.2016 at 08:03
  Permalink

  Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to check it out. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and terrific design.

  Reply
 • 10.11.2016 at 08:14
  Permalink

  Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!

  Reply
 • 10.11.2016 at 08:33
  Permalink

  Hi! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job!

  Reply
 • 10.11.2016 at 14:41
  Permalink

  Hey, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

  Reply
 • 10.11.2016 at 18:22
  Permalink

  With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of completely unique content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any methods to help stop content from being ripped off? I’d certainly appreciate it.

  Reply
 • 10.11.2016 at 19:23
  Permalink

  Outstanding post however I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further. Thank you!

  Reply
 • 10.11.2016 at 19:33
  Permalink

  Good day! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

  Reply
 • 10.11.2016 at 21:06
  Permalink

  Currently it appears like BlogEngine is the preferred blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

  Reply
 • 10.11.2016 at 21:11
  Permalink

  I am curious to find out what blog system you happen to be using? I’m experiencing some minor security issues with my latest site and I would like to find something more secure. Do you have any suggestions?

  Reply
 • 10.11.2016 at 21:14
  Permalink

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. Many thanks

  Reply
 • 10.11.2016 at 23:40
  Permalink

  Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you’re a great author.I will make sure to bookmark your blog and will come back down the road. I want to encourage you to continue your great job, have a nice evening!

  Reply
 • 11.11.2016 at 06:05
  Permalink

  Today, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

  Reply
 • 11.11.2016 at 17:55
  Permalink

  I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images. Maybe you could space it out better?

  Reply
 • 11.11.2016 at 19:48
  Permalink

  My spouse and I absolutely love your blog and find many of your post’s to be exactly I’m looking for. Do you offer guest writers to write content for you? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on many of the subjects you write regarding here. Again, awesome web log!

  Reply
 • 11.11.2016 at 20:59
  Permalink

  Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless think of if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this website could certainly be one of the very best in its field. Awesome blog!

  Reply
 • 12.11.2016 at 06:24
  Permalink

  I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this site. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your site?

  Reply
 • 12.11.2016 at 09:27
  Permalink

  Very interesting information!Perfect just what I was looking for! “To see what is right, and not to do it, is want of courage or of principle.” by Lisa Alther.

  Reply
 • 12.11.2016 at 12:40
  Permalink

  Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

  Reply
 • 12.11.2016 at 14:56
  Permalink

  Hello! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Great blog and outstanding style and design.

  Reply
 • 12.11.2016 at 14:59
  Permalink

  Howdy! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Great blog and superb style and design.

  Reply
 • 12.11.2016 at 22:27
  Permalink

  Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to stop hackers?

  Reply
 • 12.11.2016 at 23:19
  Permalink

  Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Appreciate it!

  Reply
 • 12.11.2016 at 23:28
  Permalink

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from. cheers

  Reply
 • 12.11.2016 at 23:37
  Permalink

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from. kudos

  Reply
 • 13.11.2016 at 02:51
  Permalink

  Great blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed .. Any suggestions? Thanks a lot!

  Reply
 • 13.11.2016 at 11:35
  Permalink

  I don’t know if it’s just me or if everybody else experiencing problems with your site. It appears as if some of the text within your content are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This may be a issue with my web browser because I’ve had this happen previously. Thank you

  Reply
 • 13.11.2016 at 12:15
  Permalink

  Hello there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Thanks

  Reply
 • 13.11.2016 at 12:38
  Permalink

  Hi there outstanding website! Does running a blog such as this require a large amount of work? I have absolutely no knowledge of coding however I was hoping to start my own blog in the near future. Anyhow, if you have any ideas or tips for new blog owners please share. I know this is off subject nevertheless I just needed to ask. Cheers!

  Reply
 • 13.11.2016 at 13:14
  Permalink

  Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

  Reply
 • 13.11.2016 at 13:39
  Permalink

  Hello there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.

  Reply
 • 13.11.2016 at 14:09
  Permalink

  Good day! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

  Reply
 • 13.11.2016 at 14:17
  Permalink

  Appreciating the time and energy you put into your website and detailed information you present. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Great read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  Reply
 • 13.11.2016 at 14:20
  Permalink

  This design is steller! You definitely know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

  Reply
 • 14.11.2016 at 06:06
  Permalink

  I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

  Reply
 • 15.11.2016 at 03:03
  Permalink

  I¡¦ll immediately take hold of your rss as I can not to find your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please let me realize so that I could subscribe. Thanks.

  Reply
 • 15.11.2016 at 06:28
  Permalink

  F*ckin’ awesome things here. I am very satisfied to look your article. Thank you a lot and i am looking forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?

  Reply
 • 15.11.2016 at 06:52
  Permalink

  I don’t know whether it’s just me or if everyone else experiencing issues with your blog. It appears as if some of the text in your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them too? This might be a issue with my internet browser because I’ve had this happen before. Thank you

  Reply
 • 15.11.2016 at 06:52
  Permalink

  Good day! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

  Reply
 • 15.11.2016 at 07:41
  Permalink

  I really appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again!

  Reply
 • 15.11.2016 at 10:21
  Permalink

  I was wondering if you ever thought of changing the structure of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images. Maybe you could space it out better?

  Reply
 • 15.11.2016 at 10:33
  Permalink

  Appreciating the time and energy you put into your site and in depth information you present. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  Reply
 • 15.11.2016 at 11:31
  Permalink

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Many thanks!

  Reply
 • 15.11.2016 at 13:37
  Permalink

  Howdy! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Thank you

  Reply
 • 15.11.2016 at 14:06
  Permalink

  Heya! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the excellent work!

  Reply
 • 15.11.2016 at 14:18
  Permalink

  Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

  Reply
 • 15.11.2016 at 14:53
  Permalink

  Hello! I’ve been reading your web site for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Kingwood Tx! Just wanted to mention keep up the good job!

  Reply
 • 15.11.2016 at 14:57
  Permalink

  Hi! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading through your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects? Thanks a ton!

  Reply
 • 15.11.2016 at 16:29
  Permalink

  My spouse and I stumbled over here from a different page and thought I may as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking into your web page for a second time.

  Reply
 • 15.11.2016 at 16:52
  Permalink

  Greetings from Carolina! I’m bored to tears at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent site!

  Reply
 • 15.11.2016 at 17:35
  Permalink

  Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.

  Reply
 • 15.11.2016 at 18:01
  Permalink

  Right now it seems like WordPress is the best blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

  Reply
 • 15.11.2016 at 22:10
  Permalink

  I’m really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A handful of my blog readers have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any tips to help fix this problem?

  Reply
 • 15.11.2016 at 22:19
  Permalink

  Howdy! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

  Reply
 • 15.11.2016 at 23:28
  Permalink

  Hello this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

  Reply
 • 16.11.2016 at 01:14
  Permalink

  Hey there! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the outstanding work!

  Reply
 • 16.11.2016 at 01:55
  Permalink

  Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. But think of if you added some great pictures or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this website could certainly be one of the most beneficial in its field. Wonderful blog!

  Reply
 • 16.11.2016 at 05:26
  Permalink

  Nice write-up. It does shed some light on the issue. By the for those interested in binary options can get an exclusive binary options bonus.

  Reply
 • 16.11.2016 at 10:43
  Permalink

  What i don’t understood is in truth how you’re no longer actually a lot more neatly-preferred than you may be right now. You’re so intelligent. You already know therefore considerably on the subject of this subject, produced me individually consider it from numerous varied angles. Its like women and men are not involved except it is one thing to do with Woman gaga! Your personal stuffs excellent. At all times maintain it up!

  Reply
 • 17.11.2016 at 06:17
  Permalink

  Somebody essentially assist to make severely posts I’d state. That is the first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the analysis you made to create this particular publish amazing. Fantastic activity!

  Reply
 • 17.11.2016 at 10:41
  Permalink

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

  Reply
 • 17.11.2016 at 18:52
  Permalink

  Greetings! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My blog addresses a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

  Reply
 • 17.11.2016 at 19:28
  Permalink

  Woah! I’m really loving the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between superb usability and appearance. I must say you have done a great job with this. Also, the blog loads super fast for me on Safari. Exceptional Blog!

  Reply
 • 17.11.2016 at 19:59
  Permalink

  My spouse and I stumbled over here by a different web address and thought I should check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking at your web page yet again.

  Reply
 • 17.11.2016 at 22:16
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Many thanks

  Reply
 • 17.11.2016 at 22:17
  Permalink

  Howdy would you mind letting me know which webhost you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good hosting provider at a reasonable price? Cheers, I appreciate it!

  Reply
 • 18.11.2016 at 07:59
  Permalink

  I am really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any browser compatibility issues? A small number of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any ideas to help fix this problem?

  Reply
 • 18.11.2016 at 09:28
  Permalink

  Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Kudos

  Reply
 • 18.11.2016 at 10:10
  Permalink

  Hi there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay. I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.

  Reply
 • 18.11.2016 at 16:43
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% certain. Any tips or advice would be greatly appreciated. Cheers

  Reply
 • 18.11.2016 at 19:16
  Permalink

  Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. However think of if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this blog could certainly be one of the greatest in its niche. Wonderful blog!

  Reply
 • 18.11.2016 at 21:36
  Permalink

  I’m curious to find out what blog platform you have been utilizing? I’m experiencing some minor security issues with my latest website and I’d like to find something more secure. Do you have any suggestions?

  Reply
 • 18.11.2016 at 23:07
  Permalink

  What i do not realize is in reality how you are not actually a lot more neatly-favored than you might be now. You’re very intelligent. You recognize thus considerably in relation to this topic, made me personally believe it from a lot of various angles. Its like men and women don’t seem to be interested unless it is something to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs excellent. At all times maintain it up!

  Reply
 • 19.11.2016 at 17:44
  Permalink

  Howdy would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

  Reply
 • 19.11.2016 at 19:28
  Permalink

  I’m curious to find out what blog platform you have been utilizing? I’m experiencing some minor security problems with my latest blog and I would like to find something more secure. Do you have any solutions?

  Reply
 • 19.11.2016 at 20:09
  Permalink

  Greetings! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading through your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Many thanks!

  Reply
 • 19.11.2016 at 21:51
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Kudos

  Reply
 • 20.11.2016 at 17:45
  Permalink

  I’m curious to find out what blog platform you’re using? I’m experiencing some small security issues with my latest website and I would like to find something more secure. Do you have any solutions?

  Reply
 • 20.11.2016 at 20:59
  Permalink

  Hey, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog!

  Reply
 • 20.11.2016 at 22:37
  Permalink

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your website? My website is in the very same area of interest as yours and my visitors would definitely benefit from some of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Thanks a lot!

  Reply
 • 20.11.2016 at 23:29
  Permalink

  This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

  Reply
 • 21.11.2016 at 07:11
  Permalink

  of course like your web internet site even so you need to have to take a look at the spelling on quite a couple of of your posts. A number of them are rife with spelling difficulties and I to discover it extremely troublesome to tell the truth nevertheless I’ll definitely come again once more.

  Reply
 • 21.11.2016 at 10:37
  Permalink

  Greetings! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My site covers a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

  Reply
 • 21.11.2016 at 11:18
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a article writer for your weblog. You have some really great posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an email if interested. Cheers!

  Reply
 • 21.11.2016 at 11:21
  Permalink

  Thanks for the marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you may be a great author.I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back in the future. I want to encourage you continue your great job, have a nice holiday weekend!

  Reply
 • 21.11.2016 at 12:07
  Permalink

  Hmm it appears like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any points for rookie blog writers? I’d definitely appreciate it.

  Reply
 • 21.11.2016 at 17:02
  Permalink

  Hey there are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

  Reply
 • 21.11.2016 at 18:14
  Permalink

  Hi! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

  Reply
 • 21.11.2016 at 20:21
  Permalink

  Excellent website you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about here? I’d really like to be a part of group where I can get comments from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thanks a lot!

  Reply
 • 21.11.2016 at 20:57
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really good posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Many thanks!

  Reply
 • 21.11.2016 at 20:59
  Permalink

  Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

  Reply
 • 22.11.2016 at 00:09
  Permalink

  Howdy exceptional blog! Does running a blog similar to this require a great deal of work? I’ve very little understanding of computer programming but I was hoping to start my own blog in the near future. Anyway, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I understand this is off topic however I simply had to ask. Cheers!

  Reply
 • 22.11.2016 at 00:25
  Permalink

  Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thank you

  Reply
 • 22.11.2016 at 00:37
  Permalink

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

  Reply
 • 22.11.2016 at 02:16
  Permalink

  Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any helpful hints for newbie blog writers? I’d genuinely appreciate it.

  Reply
 • 22.11.2016 at 11:28
  Permalink

  Howdy! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? With thanks

  Reply
 • 22.11.2016 at 14:29
  Permalink

  I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

  Reply
 • 22.11.2016 at 17:11
  Permalink

  Fantastic blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed .. Any tips? Thank you!

  Reply
 • 22.11.2016 at 17:23
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thank you!

  Reply
 • 22.11.2016 at 19:00
  Permalink

  I am curious to find out what blog system you’re utilizing? I’m having some small security problems with my latest website and I would like to find something more safe. Do you have any solutions?

  Reply
 • 23.11.2016 at 11:54
  Permalink

  Hey there! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

  Reply
 • 23.11.2016 at 15:19
  Permalink

  Very well written story. It will be helpful to everyone who employess it, including myself. Keep doing what you are doing – for sure i will check out more posts.

  Reply
 • 23.11.2016 at 17:11
  Permalink

  Great post but I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more. Cheers!

  Reply
 • 23.11.2016 at 17:42
  Permalink

  Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

  Reply
 • 23.11.2016 at 18:12
  Permalink

  I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be exactly what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a number of the subjects you write related to here. Again, awesome web site!

  Reply
 • 23.11.2016 at 19:07
  Permalink

  My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be greatly appreciated!

  Reply
 • 23.11.2016 at 19:48
  Permalink

  I am really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A number of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any tips to help fix this problem?

  Reply
 • 24.11.2016 at 00:12
  Permalink

  With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any methods to help reduce content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

  Reply
 • 24.11.2016 at 02:05
  Permalink

  Hello! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? With thanks

  Reply
 • 24.11.2016 at 02:13
  Permalink

  Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

  Reply
 • 24.11.2016 at 04:01
  Permalink

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back in the future. All the best

  Reply
 • 24.11.2016 at 04:06
  Permalink

  Hello I am so grateful I found your web site, I really found you by accident, while I was researching on Yahoo for something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks a lot for a fantastic post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb work.

  Reply
 • 24.11.2016 at 10:54
  Permalink

  Hi would you mind stating which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

  Reply
 • 24.11.2016 at 12:19
  Permalink

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this brilliant blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group. Talk soon!

  Reply
 • 24.11.2016 at 12:23
  Permalink

  Appreciating the persistence you put into your site and detailed information you present. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  Reply
 • 24.11.2016 at 13:36
  Permalink

  I do accept as true with all the ideas you’ve presented in your post. They’re very convincing and can definitely work. Still, the posts are very short for newbies. Could you please prolong them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

  Reply
 • 24.11.2016 at 14:05
  Permalink

  Greetings! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My blog goes over a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

  Reply
 • 24.11.2016 at 15:33
  Permalink

  Superb blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed .. Any recommendations? Cheers!

  Reply
 • 25.11.2016 at 11:34
  Permalink

  Nice blog here! Also your site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

  Reply
 • 25.11.2016 at 18:45
  Permalink

  Fantastic post however , I was wondering if you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more. Bless you!

  Reply
 • 25.11.2016 at 19:21
  Permalink

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this site with my Facebook group. Talk soon!

  Reply
 • 25.11.2016 at 19:32
  Permalink

  With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any ways to help prevent content from being stolen? I’d genuinely appreciate it.

  Reply
 • 26.11.2016 at 01:19
  Permalink

  brilliantly insightful post. If only it was as simple to implement some with the solutions as it was to read and nod my head at each of your points

  Reply
 • 26.11.2016 at 11:00
  Permalink

  I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Exceptional work!

  Reply
 • 26.11.2016 at 17:03
  Permalink

  Hello! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Wonderful blog and great design.

  Reply
 • 26.11.2016 at 22:40
  Permalink

  Hey there would you mind letting me know which web host you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good hosting provider at a honest price? Kudos, I appreciate it!

  Reply
 • 27.11.2016 at 00:55
  Permalink

  Hi! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when browsing from my iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this problem. If you have any recommendations, please share. Many thanks!

  Reply
 • 27.11.2016 at 01:21
  Permalink

  Hey there would you mind letting me know which webhost you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a honest price? Thank you, I appreciate it!

  Reply
 • 27.11.2016 at 11:48
  Permalink

  Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.

  Reply
 • 27.11.2016 at 12:11
  Permalink

  Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

  Reply
 • 27.11.2016 at 13:04
  Permalink

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this brilliant blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this blog with my Facebook group. Talk soon!

  Reply
 • 27.11.2016 at 14:00
  Permalink

  My partner and I stumbled over here from a different web address and thought I may as well check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking into your web page for a second time.

  Reply
 • 27.11.2016 at 14:13
  Permalink

  Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say you’ve done a excellent job with this. Also, the blog loads very fast for me on Firefox. Superb Blog!

  Reply
 • 27.11.2016 at 16:44
  Permalink

  Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Opera. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the issue resolved soon. Many thanks

  Reply
 • 27.11.2016 at 22:19
  Permalink

  Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. However just imagine if you added some great images or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this site could undeniably be one of the most beneficial in its niche. Good blog!

  Reply
 • 28.11.2016 at 00:28
  Permalink

  Good post however I was wondering if you could write a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more. Many thanks!

  Reply
 • 28.11.2016 at 00:44
  Permalink

  Thanks for your marvelous posting! I really enjoyed reading it, you can be a great author.I will make certain to bookmark your blog and may come back from now on. I want to encourage continue your great writing, have a nice morning!

  Reply
 • 28.11.2016 at 12:02
  Permalink

  I enjoy what you guys are up too. This type of clever work and exposure! Keep up the wonderful works guys I’ve included you guys to my blogroll.

  Reply
 • 28.11.2016 at 12:48
  Permalink

  Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

  Reply
 • 28.11.2016 at 13:18
  Permalink

  I was curious if you ever considered changing the page layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

  Reply
 • 28.11.2016 at 13:41
  Permalink

  Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

  Reply
 • 28.11.2016 at 14:04
  Permalink

  Hey! I realize this is kind of off-topic however I had to ask. Does managing a well-established blog such as yours require a large amount of work? I’m completely new to writing a blog but I do write in my diary every day. I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and feelings online. Please let me know if you have any ideas or tips for new aspiring bloggers. Thankyou!

  Reply
 • 28.11.2016 at 15:20
  Permalink

  Hello! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

  Reply
 • 28.11.2016 at 16:15
  Permalink

  Howdy! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay. I’m definitely enjoying your blog and look forward to new posts.

  Reply
 • 28.11.2016 at 21:39
  Permalink

  Hola! I’ve been reading your weblog for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Houston Texas! Just wanted to tell you keep up the excellent job!

  Reply
 • 29.11.2016 at 10:53
  Permalink

  I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later on. All the best

  Reply
 • 29.11.2016 at 11:39
  Permalink

  I’ve been surfing on-line more than 3 hours lately, but I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It is pretty value enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made excellent content as you probably did, the internet might be much more useful than ever before. “Dreams have as much influence as actions.” by Stephane Mallarme.

  Reply
 • 29.11.2016 at 13:13
  Permalink

  Hey there would you mind letting me know which webhost you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price? Thanks, I appreciate it!

  Reply
 • 29.11.2016 at 19:30
  Permalink

  Fantastic post however I was wondering if you could write a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more. Thanks!

  Reply
 • 29.11.2016 at 22:34
  Permalink

  Howdy would you mind stating which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

  Reply
 • 30.11.2016 at 00:49
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Many thanks

  Reply
 • 30.11.2016 at 02:04
  Permalink

  Whats up are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

  Reply
 • 30.11.2016 at 03:18
  Permalink

  Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

  Reply
 • 30.11.2016 at 03:23
  Permalink

  I’m not sure why but this site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

  Reply
 • 30.11.2016 at 05:27
  Permalink

  Good write-up, I am regular visitor of one’s web site, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

  Reply
 • 30.11.2016 at 06:30
  Permalink

  Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any helpful hints for rookie blog writers? I’d really appreciate it.

  Reply
 • 30.11.2016 at 06:51
  Permalink

  Hey there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this issue. If you have any recommendations, please share. With thanks!

  Reply
 • 30.11.2016 at 08:46
  Permalink

  Superb website you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about in this article? I’d really like to be a part of online community where I can get comments from other experienced individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thanks!

  Reply
 • 30.11.2016 at 09:50
  Permalink

  Good day! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

  Reply
 • 30.11.2016 at 10:25
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Kudos!

  Reply
 • 30.11.2016 at 21:41
  Permalink

  Hey! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Superb blog and wonderful design and style.

  Reply
 • 30.11.2016 at 22:02
  Permalink

  Hi! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions? Cheers

  Reply
 • 30.11.2016 at 22:05
  Permalink

  With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any techniques to help prevent content from being stolen? I’d truly appreciate it.

  Reply
 • 30.11.2016 at 22:49
  Permalink

  Hi there! I’m at work surfing around your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the fantastic work!

  Reply
 • 01.12.2016 at 00:34
  Permalink

  Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have created some nice methods and we are looking to trade techniques with others, why not shoot me an email if interested.

  Reply
 • 01.12.2016 at 01:23
  Permalink

  First of all I want to say great blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head prior to writing. I have had difficulty clearing my mind in getting my thoughts out there. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips? Many thanks!

  Reply
 • 01.12.2016 at 02:48
  Permalink

  I am curious to find out what blog platform you have been using? I’m having some small security problems with my latest website and I would like to find something more safeguarded. Do you have any solutions?

  Reply
 • 01.12.2016 at 06:13
  Permalink

  Hi would you mind letting me know which webhost you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a honest price? Kudos, I appreciate it!

  Reply
 • 01.12.2016 at 06:58
  Permalink

  Hiya! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My site addresses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

  Reply
 • 01.12.2016 at 07:36
  Permalink

  Heya are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

  Reply
 • 01.12.2016 at 08:22
  Permalink

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Reply
 • 01.12.2016 at 09:07
  Permalink

  Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

  Reply
 • 01.12.2016 at 14:04
  Permalink

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say you have done a great job with this. Also, the blog loads very quick for me on Opera. Outstanding Blog!

  Reply
 • 01.12.2016 at 23:27
  Permalink

  Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

  Reply
 • 02.12.2016 at 12:06
  Permalink

  Fantastic blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally confused .. Any tips? Thank you!

  Reply
 • 02.12.2016 at 13:19
  Permalink

  Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

  Reply
 • 02.12.2016 at 19:21
  Permalink

  Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!

  Reply
 • 03.12.2016 at 07:33
  Permalink

  You really make it appear so easy together with your presentation but I find this topic to be really one thing that I think I might never understand. It seems too complex and very large for me. I’m taking a look forward on your next put up, I will try to get the cling of it!

  Reply
 • 03.12.2016 at 09:07
  Permalink

  I really wanted to construct a quick note so as to express gratitude to you for those lovely secrets you are sharing at this site. My long internet investigation has now been compensated with pleasant facts to talk about with my good friends. I ‘d assert that many of us site visitors are extremely blessed to live in a superb place with many marvellous professionals with valuable ideas. I feel somewhat fortunate to have used your webpages and look forward to many more exciting times reading here. Thank you again for a lot of things.

  Reply
 • 03.12.2016 at 18:09
  Permalink

  With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any solutions to help prevent content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

  Reply
 • 03.12.2016 at 21:55
  Permalink

  Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.

  Reply
 • 03.12.2016 at 22:22
  Permalink

  Hi! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no back up. Do you have any methods to prevent hackers?

  Reply
 • 03.12.2016 at 22:28
  Permalink

  Hmm it looks like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any recommendations for beginner blog writers? I’d certainly appreciate it.

  Reply
 • 03.12.2016 at 23:17
  Permalink

  Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog!

  Reply
 • 04.12.2016 at 02:25
  Permalink

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Reply
 • 04.12.2016 at 22:23
  Permalink

  Oh my goodness! a great post dude. Thanks Nevertheless My business is experiencing issue with ur rss . Don’t know why Not able to sign up for it. Possibly there is any person obtaining identical rss difficulty? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

  Reply
 • 05.12.2016 at 06:49
  Permalink

  A person necessarily help to make severely posts I would state. That is the first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the analysis you made to make this particular put up extraordinary. Great job!

  Reply
 • 05.12.2016 at 11:05
  Permalink

  Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!

  Reply
 • 05.12.2016 at 11:12
  Permalink

  Hey terrific blog! Does running a blog similar to this require a massive amount work? I’ve very little expertise in programming however I had been hoping to start my own blog in the near future. Anyway, if you have any ideas or tips for new blog owners please share. I understand this is off topic nevertheless I simply needed to ask. Appreciate it!

  Reply
 • 05.12.2016 at 11:44
  Permalink

  Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

  Reply
 • 05.12.2016 at 11:45
  Permalink

  Hmm it seems like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any helpful hints for inexperienced blog writers? I’d really appreciate it.

  Reply
 • 05.12.2016 at 13:09
  Permalink

  Good day! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions? Appreciate it

  Reply
 • 05.12.2016 at 13:47
  Permalink

  Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. However just imagine if you added some great photos or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this blog could undeniably be one of the most beneficial in its field. Amazing blog!

  Reply
 • 06.12.2016 at 06:30
  Permalink

  I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this web site. I am hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing skills has inspired me to get my own blog now. Actually the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

  Reply
 • 06.12.2016 at 09:39
  Permalink

  Hello, you used to write wonderful, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

  Reply
 • 06.12.2016 at 10:54
  Permalink

  Thanks for helping out, excellent information. “A man will fight harder for his interests than for his rights.” by Napoleon Bonaparte.

  Reply
 • 06.12.2016 at 12:28
  Permalink

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?

  Reply
 • 06.12.2016 at 13:37
  Permalink

  Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I’m also an expert in this topic so I can understand your effort.

  Reply
 • 06.12.2016 at 23:06
  Permalink

  I’m not sure why but this blog is loading very slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

  Reply
 • 06.12.2016 at 23:55
  Permalink

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later on. Many thanks

  Reply
 • 07.12.2016 at 00:14
  Permalink

  Hi there I am so happy I found your webpage, I really found you by error, while I was searching on Google for something else, Regardless I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the excellent work.

  Reply
 • 07.12.2016 at 00:31
  Permalink

  Hey! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My website covers a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

  Reply
 • 07.12.2016 at 02:42
  Permalink

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later. Cheers

  Reply
 • 07.12.2016 at 02:43
  Permalink

  Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

  Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.

%d bloqqer bunu bəyənir: