Azərbaycanda lüstrasiya – mümkünmü, mümkünsüzmü?

“Tarixin ən qəddar istibdadını quran bolşevikler
sovet rejimine utanmadan demokratiya deyirlər.”
M.Ə.Rəsulzadə
“Azərbaycana xitab” 26 avqust, 1951

Elmir Mirzəyev

Azərbaycan Kommunist Partiyası 20 il əvvəl, 1991-ci ilin sentyabrında, çox sakitcə və müqavimətsiz öz nominal rəhbəri A.Mütəllibov tərəfindən ləğv edildi. Hərçənd ki,  bundan hələ 1 ay əvvəl bu partiya repressiv aparatın köməyi ilə ciddi görünməyə çalışırdı, onun üzvləri də ölkədəki vəziyyətin “tam nəzarət altında” olduğu haqda gümrah bəyanatlar verirdi. Lakin avqustdakı məlum bir neçə gün bu qurumun taleyini həll etdi və daha bu anoxronizm onun rəhbərinə də gərək olmadı. Tələm-tələsik yığılmış partiya üvzləri – “mübariz” Azərbaycan kommunistləri “dağılışmaq” əmrini sakitcə, sanki bunu çoxdan gözləyirmişlər kimi müqavimətsiz, fağırcasına, başıaşağı halda qəbul etdilər. 28 aprelin varisləri o zaman siyasi meydandan səssiz-küysüz getdilər.

Görəsən nədən belə oldu?

Bu partiyanın indiki təbirlə desək “sosial dayaqları” yox idi, Azərbaycan kommunistləri ümumiyyətlə başdan-ayağa saxta bürokratlardan və biganə nominal çoxluqdan ibarət idi, yoxsa bu bürokratik aparatın baş fiqurları çox kiçib bir zamandan sonra siyasi anlamda xortlayacaqlarını öncədən görürdülər? İstənilən halda sonuncu versiya reallıqda baş verdi və bir qədər əvvəl etibardan tamamilə düşmüş köhnə simalar hakimiyyətdə cəmi bir il davam gətirmiş millətçilərin bütün simvolikasını əxz edərək, yeni bayraq və rəmzlər altında iqtidarda göründü. 1993-cü ildə reinkarnasiya etmiş bu ex-kommunist simalar yenidən bir zamanlar itirilmiş mənəvi üstünlük mövqeyindən tərəddüdsüz danışırdı; şübhəsiz ki, onlar özləri ilə bərabər öz təfəkkür və əxlaqi dəyərlərini də gətirmişdilər və o zamandan bəri bu simalar indiyədək faktiki dəyişməz olaraq qalmaqda davam edir. Bu mənəvi üstünlük onlara qısa bir zamanda necə yenidən qayıtmışdı? Keçmiş kommunist bürokratiyası mənsub olduqları ideologiyanın Azərbaycanda törətdiyi cinayətlərə rəğmən nədən belə günahsız görünürdü və öz (tayfa) başçılarını “xalqın xilaskarı” elan edə bildi? Onların bu mənəvi legitimliyi hansı səbəblərdən mövcud idi?

Maraqlıdır, amma 1988-ci ildə başlamaış hərəkatda sırf millətçilik meylləri nə qədər güclü olsa da, antisovetizm və antikommunizm meylləri bir o qədər zəif idi. Hərçənd ki, cəmiyyətdə həqiqi çevriliş üçün ilk növbədə təfəkkürdə çevrilişin edilməsi tamamilə zəruri idi. Bəlkə də bunun səbəbləri Azərbaycanda sırf antikommunist dissident hərəkatının elə də geniş vüsət almamasında idi. Azərbaycandakı az saylı dissidentlər məhz millətçilər idi, bununla bərabər 60-cı illər Azərbaycan ədəbiyyatında peyda olan bəzi xırda eyhamlar da fundamental insan azadlıqları anlamında yox, məhz millətçilik paradiqmasında qurulmuşdu. Qısası Azərbaycan dissident fikrində sovetlər və kommunizm individum üzərində işgəncələr aparan və cəmiyyəti saxta ideallara kökləyərək kütləyə çevirən totalitar rejim kimi yox, sadəcə Azərbaycanı işğal etmiş yadellilərin zülmü kimi xarakterizə olunurdu. O üzdən millətçilərin hakimiyyətə gəlişi zamanı da kommunist rejiminin bəşəriyyətə qarşı törətdiyi cinayətlər ifşa edilmədi, bu haqda xüsusi ədəbiyyatın nəşrinə, elmi işlərə vüsət verilmədi və bu problematika ümumiyyətlə diqqət mərkəzinə alınmadı. Burada hər halda Elçibəy hakimiyyətinin zaman azlığını və o dövrün tarixi şəraitini də nəzərə almaq gərəkdir.

İstənilən halda bizdə (yəni ümumi götürsək Baltikyanı ölkələri kənar bütün keçmiş sovetlərdə, hərçənd lap bu günlərdə Gürcüstan da bu işə başladı) nəinki Almaniyada nasional-sosialist rejiminin süqutundan sonra keçirilmiş denasifikasiyaya bənzər bir proses yaşanmadı, hətta sadəcə olaraq kommunist rejimi, onun Azərbaycanda və dünyada törətdiyi cinayətlər, kommunist rejiminin personaları belə qınaq obyekti olmadı.

Hər şey tam əksinə oldu, bildiyiniz kimi.

Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə kommunist nomenklaturasının xortlamış personaları bütün vacib dövləti postları ələ keçirib bu dəfə ideoloji marazmı kənara qoydular və konkret məsələlərlə – dövlət mülkiyyətinin özününküləşdirilməsi, faktiki ölkənin sərvətlərinin qarəti ilə məşğul oldular. 1993-cü ildən bəri yaradılmış bu mükəmməl korrupsion sistem ADR zamanının rəmzləri altında maskalandı və bu illər ərzində çox ağır sosial durumda həyat sürən sadə xalqın gözündə bu simvolikanı və müstəqillik ideyasının özünü tamamilə etibardan saldı. “Qomnistlərin vaxtı” haqdakı əsatir, “gedib Moskvaya şikayət edə bilirdik” sloqanı xalq üçün bir növ əfsanələşdi, müvafiq olaraq liberal dəyərlər, insan azadlıqları, demokratiya, vətəndaş cəmiyyəti kimi məsələlər isə total korrupsiya, orta əsrlərin idarəçilik formaları, feodal təfəkkürlü yırtıcı məmurlar ilə faktiki eyniləşdirildi. Bu zaman indiki hakim təbəqənin kommunist keçmişi haqqında nəinki susulur, tam əksinə – “zəngin dövlət quruculuğu zamanı” kimi təqdir edilirdi. Məsələ o həddə çatdı ki, rəsmi təbliğat tərəfindən Azərbaycanın SSRİ tərkibindəki 70-ci illər zamanı “qızıl dövr” adlandırıldı. İlham Əliyevin bunu dəqiq anlamamış ahıl ensiklopediya işçisini yığıncaqda, TV-də canlı yayımda necə qovduğunun şahidi bütün ölkə oldu. Azərbaycanın bürokratik kommunist elitası 80-90-cı illərdəki kiçicik dövrün acı illərinin revanşını tamamilə aldı. Beləcə hakim zümrə və xalq kütlələri bu məsələdə çox da fərqli düşünmür – əgər birincilər üçün kommunist keçmişi özlərinin “şərəfli tarixidirsə”, ikincilər üçün bu Brejnev dövrü haqdakı xəfif nostalji qarışıq mifologiyadır.

Lakin məsələ bununla da bitmir, iş orasındadır ki, sadə xalq və hakim bürokratiyadan başqa antiutopik Azərbaycanda yeni yetişmiş passionar gəncliyin bir hissəsi də kommunist ideyalara böyük rəğbətlə yanaşır. Bu zaman onları nə SSRİ-də kommunist rejiminin öz əhalisinə total terroru, Solovki adası və GULAG, NKVD, kollektivizasiya, bütöv xalqların sürgünü, Ukraynadakı golodomor, Katyn faciəsi, ən nəhayətdə Azərbaycanın zayalı təbəqəsinin və beləcə gələcəyinin məhvi, ən sonda isə indiki total korrupsiya sistemini qurmuş insanların kommunist keçmişi əsla ilgiləndirmir. Yəqin ki, “onlar həqiqi deyillər, həqiqi kommunizm başqa cür olur” kimi düşünən gənclik üçün Che və ya RAF kimi artıq pop obrazlara çevrilmiş simvolikanın cəzbi önündə kommunizmin bir zamanlar Şərqi Almaniya və ya Rumıniyada yaratdığı, hazırda Kuba və ya Şimali Koreyada iyrənc hakimiyyətlərini sürməkdə davam edən cinayətkar rejimlərin misalları əsla yetərli deyildir. Cəmiyyətdə uzun illər ərzində bu istiqamətdə heç bir iş aparılmadığından, mövcud boşluq özünü bu şəkildə büruzə verir.

Azərbaycandakı bu mənzərənin bir qədər də aydın olmağı üçün fantastik bir müqaisə aparaq: fərz edəlim 45-ci ildə Almaniyada denasifikasiya ümumiyyətlə aparılmır, əvəvzinə keçmiş nasistlər Weimar respublikasının bağrağını və gerbini əllərinə alır və Bonnda hakimiyyətə keçir, faşist asketizmini bir kənara qoyub da ölkənin sərvətlərini özəlləşdirir, paralel olaraq ZDF-də ağız dolusu demokratiyadan, insan haqlarından, alman xalqının demokratiyaya hələ hazır olmadığından, demokratiyaya gedən yolun uzunluğundan, ABŞ-ın bu yolu 150 ilə keçdiyindən danışır. Eyni zamanda onlar Hitler dövrünü “böyük quruculuq zamanı” adlandırır, həvəslə o zaman çəkilmiş avtobanlardan, “xalq avtomobili” – Volkswagen’dən misal gətirirlər. Ağır vəziyyətdə yaşayan əhali “dəmir əlli” nasional-sosialist zamanını nostalji ilə xatırlayır, gənclik isə hakimiyyətdəkiləri həqiqi faşist hesab etmir, əvəzində onlar üçün Otto Skorzeny orbazı var, və onlar Arthur de Gobineau, Houston Stewart Chamberlain və ya Rosenbergin mənəvi cəhətdən köhnəlmiş əsərlərini dərindən öyrənməyə cəhd edir.

Bəzi insanlara bu cür müqaisə çox kəskin görünsə də hər şey kontrastlarla ölçülür. Nasional-sosializmin bir çox məsələlərdə isə Stalin dövrü SSRİ-sindən ilhamlanması, bu iki cinayətkar rejimin uzun müddətli əməkdalığı da heç bir müasir tarixçiyə sirr deyildir.

Görkəmli Danimarka rejissoru Lars von Trier’in bu yaxınlarda Cannes film festivalındakı mətbuat konfransında yol verdiyi yanlışlığa (hərçənd o özü bunu zarafat kimi dəyərləndirirdi) görə qovulması da belə kontrastlardandır. Bizimlə Avropa arasındakı mövcud kontrastlardan biri məhz budur. Yeri gəlmişkən kommunist rejimlərinin cinayətkar mahiyyəti son zamanların iki möhtəşəm filmində öz dolğun ifadəsini tapmışdır – bunlardan biri alman rejissoru Florian Henckel von Donnersmarck təfədindən 2006-cı ildə lentə alınan “Das Leben der Anderen” (“Özgələrinin həyatı”) Şərqi Almaniyadakı totalitarizmin dəhşətlərindən, başqa birisi, “Katyn” filmi isə bu faciə haqda dahi polyak rejissoru Andrzej Wajda’nın 2007-ci ildə yaratdığı momumental tablodur. Bu filmlərdə 80-ci illərin Stasi tüğyan edən Şərqi Berlini və 39-cu ildə kommunizin faşizmlə işbirliyində törətdiyi cinayətlər ifadəli çəkildə əks etdirilir. Kommunizmin faşizmdən fərqli cəzbediciliyi onun cinayətlərinin ifşa edilməməsində və edilən bu müstəsna cinayətlərə rəğmən mənən köhnəlmiş utopiyanın indiyədək olan istismarıdır. Alman rejissoru Uli Edel tərəfindən 2009-cu ildə çəkilmiş “Baader-Meinhof Komplex” filmindəki bir səhnədə bu cəzbin mənbəyi özünə yer alıb. Həmin səhnədə polis rəhbəri Horst Herold’a onun koməkçisi “gənclərin nədən bu hərəkata (raikal solçular ordusu – RAF) davamlı olaraq qoşulmaları”nı sualladıqda, cavabı bir kəlmə olur – “əfsanə”.

Problemin kökü isə Azərbaycanda zərurəti tam aydın olan lüstrasiyanın olmamasıdır. Öz inkişafında faktiki dalana dirənmiş və kollaps vəziyyətinə düşmüş müasir Azərbaycan cəmiyyətindəki bütün sahələrdə yeri formatların meydana gəlməsi üçün mütləq lüstrasiya tələb olunur və bu legitimlik çatışmamazlığından boğulan ölkədə bir zərurət olan şəffaflığın ilk addımı ola bilərdi.

İstənilən halda bu proses gələcəkdə hökmən yerinə yetirilməlidir. Zaman sübut etdi ki, nə qədər ağrılı proses olsa da keçmişin dəhşətləri ilə vidalaşmaq və cəmiyyətin gələcək inkişafı üçün bu bir zərurətdir. Əks halda nə zamansa ölkədə həqiqi vətəndaş cəmiyyətinin qurulacağından danışmağa dəyməz. Aydındır ki, keçmiş kommunist bürokratiyasının yetidirmələrindən ibarət hazırkı iqtidar heç bir halda buna yol verə bilməz və bu onun hakimiyyətinin sonu olar. Hazırkı Azərbaycan iqtidarının siması radikal solçuların arzu etdikləri o utopik gələcəyin, zaman maşınının köməyi olmadan bu günümüzə zühur etmiş acı reallığıdır.

Məqalə “Demokrat” qəzetində çap edilmişdirThis post has been seen 106 times.

356 thoughts on “Azərbaycanda lüstrasiya – mümkünmü, mümkünsüzmü?

 • 31.10.2016 at 08:03
  Permalink

  I simply want to tell you that I am very new to weblog and honestly enjoyed you’re blog site. Probably I’m likely to bookmark your site . You definitely have terrific writings. With thanks for sharing with us your web-site.

  Reply
 • 31.10.2016 at 08:08
  Permalink

  I simply want to say I am all new to blogs and actually loved you’re blog. Very likely I’m planning to bookmark your blog . You absolutely come with wonderful articles and reviews. Cheers for revealing your web-site.

  Reply
 • 31.10.2016 at 09:34
  Permalink

  I simply want to say I am very new to blogging and definitely enjoyed this page. Probably I’m likely to bookmark your blog post . You certainly come with beneficial well written articles. Thank you for sharing with us your blog site.

  Reply
 • 04.11.2016 at 17:17
  Permalink

  Hi are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

  Reply
 • 04.11.2016 at 17:51
  Permalink

  Hi there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to stop hackers?

  Reply
 • 04.11.2016 at 20:34
  Permalink

  Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.

  Reply
 • 05.11.2016 at 13:56
  Permalink

  I’m curious to find out what blog platform you happen to be working with? I’m experiencing some small security problems with my latest blog and I would like to find something more risk-free. Do you have any suggestions?

  Reply
 • 05.11.2016 at 14:09
  Permalink

  Hey there excellent website! Does running a blog like this take a large amount of work? I have very little expertise in computer programming however I had been hoping to start my own blog soon. Anyway, should you have any ideas or techniques for new blog owners please share. I understand this is off topic nevertheless I simply had to ask. Many thanks!

  Reply
 • 05.11.2016 at 16:17
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% certain. Any tips or advice would be greatly appreciated. Thank you

  Reply
 • 05.11.2016 at 17:08
  Permalink

  I’m really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A few of my blog readers have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any advice to help fix this problem?

  Reply
 • 05.11.2016 at 19:09
  Permalink

  Heya this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  Reply
 • 05.11.2016 at 19:13
  Permalink

  Wow! This blog looks exactly like my old one! It’s on a totally different topic but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!

  Reply
 • 05.11.2016 at 19:44
  Permalink

  Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Many thanks!

  Reply
 • 05.11.2016 at 19:55
  Permalink

  Hi would you mind letting me know which hosting company you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price? Thanks, I appreciate it!

  Reply
 • 05.11.2016 at 20:32
  Permalink

  My partner and I stumbled over here different web page and thought I may as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking at your web page yet again.

  Reply
 • 05.11.2016 at 22:38
  Permalink

  Appreciating the time and energy you put into your website and in depth information you provide. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  Reply
 • 06.11.2016 at 10:40
  Permalink

  Thank you so much for providing individuals with an exceptionally brilliant opportunity to read in detail from this site. It’s always very enjoyable and jam-packed with fun for me and my office colleagues to search your site minimum three times a week to read through the new secrets you have got. And of course, we’re certainly happy for the perfect methods served by you. Certain 1 ideas in this posting are really the best I’ve ever had.

  Reply
 • 06.11.2016 at 13:56
  Permalink

  But wanna comment on few general things, The website design and style is perfect, the articles is real wonderful : D.

  Reply
 • 07.11.2016 at 01:24
  Permalink

  My wife and i were absolutely lucky when Edward managed to complete his investigations out of the precious recommendations he got out of the web pages. It’s not at all simplistic to simply be freely giving methods that others could have been selling. And we also consider we now have the writer to give thanks to for that. Those illustrations you made, the simple website menu, the friendships you can make it easier to instill – it’s got many overwhelming, and it’s assisting our son in addition to our family consider that that concept is enjoyable, and that is exceptionally mandatory. Thanks for the whole thing!

  Reply
 • 07.11.2016 at 06:54
  Permalink

  I¡¦ve read several excellent stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I surprise how a lot effort you put to make this type of excellent informative website.

  Reply
 • 07.11.2016 at 07:52
  Permalink

  I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

  Reply
 • 07.11.2016 at 08:57
  Permalink

  I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays..

  Reply
 • 07.11.2016 at 10:41
  Permalink

  What i do not understood is in truth how you’re not actually much more smartly-favored than you might be now. You’re very intelligent. You realize therefore significantly in the case of this topic, made me for my part believe it from numerous varied angles. Its like women and men don’t seem to be involved unless it is something to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs nice. All the time handle it up!

  Reply
 • 07.11.2016 at 11:48
  Permalink

  It is really a great and useful piece of info. I am satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

  Reply
 • 07.11.2016 at 16:02
  Permalink

  Hello! I’ve been reading your weblog for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Kingwood Tx! Just wanted to say keep up the great job!

  Reply
 • 07.11.2016 at 21:55
  Permalink

  I needed to compose you a very little observation so as to say thank you once again about the pretty tricks you’ve contributed at this time. It has been quite extremely open-handed with people like you to give unhampered just what a lot of folks would have offered for sale as an ebook to end up making some cash for their own end, certainly seeing that you could possibly have done it if you wanted. Those tactics as well served like the easy way to recognize that many people have the same eagerness the same as my personal own to understand a lot more on the topic of this matter. I am certain there are several more pleasant opportunities ahead for many who scan through your website.

  Reply
 • 08.11.2016 at 05:54
  Permalink

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

  Reply
 • 08.11.2016 at 06:24
  Permalink

  F*ckin’ amazing things here. I’m very happy to look your post. Thank you a lot and i’m taking a look forward to touch you. Will you kindly drop me a e-mail?

  Reply
 • 08.11.2016 at 08:32
  Permalink

  Whats up very cool web site!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally¡KI am glad to seek out numerous useful info right here within the submit, we want work out extra techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .

  Reply
 • 08.11.2016 at 09:01
  Permalink

  Great write-up, I am normal visitor of one¡¦s website, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

  Reply
 • 08.11.2016 at 10:07
  Permalink

  Thanks, I’ve recently been searching for information approximately this subject for ages and yours is the best I have discovered so far. However, what in regards to the conclusion? Are you certain about the source?

  Reply
 • 08.11.2016 at 10:59
  Permalink

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thank you!

  Reply
 • 08.11.2016 at 11:07
  Permalink

  Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely useful information particularly the last part 🙂 I care for such info much. I was looking for this particular info for a very long time. Thank you and best of luck.

  Reply
 • 08.11.2016 at 12:04
  Permalink

  you are in point of fact a excellent webmaster. The site loading pace is incredible. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you have done a excellent job in this subject!

  Reply
 • 08.11.2016 at 12:23
  Permalink

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from. kudos

  Reply
 • 08.11.2016 at 12:39
  Permalink

  Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other blogs? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

  Reply
 • 08.11.2016 at 12:41
  Permalink

  Hello, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

  Reply
 • 08.11.2016 at 12:51
  Permalink

  Hey there exceptional website! Does running a blog such as this take a large amount of work? I’ve very little expertise in computer programming but I had been hoping to start my own blog in the near future. Anyway, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I understand this is off subject nevertheless I just needed to ask. Many thanks!

  Reply
 • 08.11.2016 at 13:08
  Permalink

  I simply desired to thank you very much all over again. I’m not certain the things that I would’ve gone through without those basics revealed by you directly on such field. It was actually a real challenging scenario in my position, nevertheless witnessing a new well-written strategy you processed that forced me to cry for fulfillment. Extremely happier for the information and thus hope you know what a powerful job you happen to be accomplishing educating the rest thru your webpage. I am sure you have never met all of us.

  Reply
 • 08.11.2016 at 13:43
  Permalink

  Thanks for ones marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you are a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will often come back sometime soon. I want to encourage you to definitely continue your great posts, have a nice day!

  Reply
 • 08.11.2016 at 13:52
  Permalink

  Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say excellent blog!

  Reply
 • 08.11.2016 at 14:29
  Permalink

  Greetings! I’ve been following your web site for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from New Caney Texas! Just wanted to tell you keep up the good work!

  Reply
 • 08.11.2016 at 15:57
  Permalink

  Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say excellent blog!

  Reply
 • 08.11.2016 at 16:30
  Permalink

  I precisely wished to thank you very much once again. I’m not certain what I could possibly have achieved in the absence of these information documented by you directly on my concern. It absolutely was a very frightful dilemma for me personally, but being able to see your expert style you resolved that made me to weep with contentment. Now i’m thankful for your information as well as hope that you find out what a powerful job you are carrying out training men and women by way of your web page. More than likely you have never met all of us.

  Reply
 • 08.11.2016 at 16:44
  Permalink

  Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

  Reply
 • 08.11.2016 at 17:01
  Permalink

  Howdy this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

  Reply
 • 08.11.2016 at 18:44
  Permalink

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Bless you!

  Reply
 • 08.11.2016 at 19:18
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog. You have some really great articles and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested. Thanks!

  Reply
 • 08.11.2016 at 20:31
  Permalink

  First of all I would like to say superb blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head prior to writing. I’ve had a tough time clearing my mind in getting my thoughts out there. I truly do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips? Thank you!

  Reply
 • 09.11.2016 at 00:22
  Permalink

  We stumbled over here different web address and thought I might check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to finding out about your web page again.

  Reply
 • 09.11.2016 at 03:23
  Permalink

  Hi this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  Reply
 • 09.11.2016 at 10:36
  Permalink

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

  Reply
 • 09.11.2016 at 10:56
  Permalink

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

  Reply
 • 09.11.2016 at 11:18
  Permalink

  Excellent web site. Plenty of helpful information here. I¡¦m sending it to several pals ans additionally sharing in delicious. And naturally, thank you in your effort!

  Reply
 • 09.11.2016 at 17:46
  Permalink

  Hello there I am so grateful I found your web site, I really found you by mistake, while I was searching on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a marvelous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the awesome work.

  Reply
 • 09.11.2016 at 17:49
  Permalink

  With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of unique content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any methods to help prevent content from being ripped off? I’d certainly appreciate it.

  Reply
 • 09.11.2016 at 18:39
  Permalink

  Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.

  Reply
 • 09.11.2016 at 19:23
  Permalink

  Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. However just imagine if you added some great pictures or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this site could undeniably be one of the greatest in its field. Terrific blog!

  Reply
 • 09.11.2016 at 20:19
  Permalink

  Hi! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this issue. If you have any recommendations, please share. With thanks!

  Reply
 • 09.11.2016 at 21:14
  Permalink

  Greetings from Carolina! I’m bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I really like the information you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome blog!

  Reply
 • 09.11.2016 at 22:47
  Permalink

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this superb blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group. Talk soon!

  Reply
 • 10.11.2016 at 00:23
  Permalink

  Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

  Reply
 • 10.11.2016 at 00:54
  Permalink

  Hello would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

  Reply
 • 10.11.2016 at 01:10
  Permalink

  Hi there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

  Reply
 • 10.11.2016 at 05:25
  Permalink

  I wanted to write you this little note to give thanks again for those marvelous basics you’ve documented above. It’s quite incredibly open-handed of people like you to allow openly all many individuals would have supplied for an electronic book to make some money for themselves, especially considering the fact that you might well have tried it in case you wanted. The strategies additionally served to be a great way to realize that other people online have similar interest really like my very own to see good deal more when considering this condition. I am sure there are a lot more fun sessions ahead for many who see your website.

  Reply
 • 10.11.2016 at 06:50
  Permalink

  Very nice info and straight to the point. I am not sure if this is actually the best place to ask but do you guys have any ideea where to employ some professional writers? Thank you 🙂

  Reply
 • 10.11.2016 at 07:37
  Permalink

  Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

  Reply
 • 10.11.2016 at 07:43
  Permalink

  Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog. A fantastic read. I will definitely be back.

  Reply
 • 10.11.2016 at 08:11
  Permalink

  Hey! I’m at work browsing your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the superb work!

  Reply
 • 10.11.2016 at 08:24
  Permalink

  I truly enjoy reading through on this internet site , it has got fantastic blog posts. “I have a new philosophy. I’m only going to dread one day at a time.” by Charles M. Schulz.

  Reply
 • 10.11.2016 at 09:00
  Permalink

  This design is wicked! You certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

  Reply
 • 10.11.2016 at 09:34
  Permalink

  This design is wicked! You certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

  Reply
 • 10.11.2016 at 11:30
  Permalink

  Hi are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

  Reply
 • 10.11.2016 at 13:49
  Permalink

  Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Cheers

  Reply
 • 10.11.2016 at 14:16
  Permalink

  Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

  Reply
 • 10.11.2016 at 16:15
  Permalink

  Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice methods and we are looking to swap strategies with other folks, please shoot me an email if interested.

  Reply
 • 10.11.2016 at 18:03
  Permalink

  My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

  Reply
 • 10.11.2016 at 18:48
  Permalink

  Hmm it seems like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any suggestions for inexperienced blog writers? I’d certainly appreciate it.

  Reply
 • 10.11.2016 at 19:17
  Permalink

  Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

  Reply
 • 10.11.2016 at 20:34
  Permalink

  I have been surfing on-line greater than three hours lately, but I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It¡¦s pretty price sufficient for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made just right content as you probably did, the net can be much more useful than ever before.

  Reply
 • 10.11.2016 at 20:48
  Permalink

  I have recently started a blog, the info you offer on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. “The very ink with which history is written is merely fluid prejudice.” by Mark Twain.

  Reply
 • 10.11.2016 at 22:08
  Permalink

  Good day very nice web site!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your website and take the feeds also¡KI’m happy to search out a lot of helpful info here in the put up, we want develop more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

  Reply
 • 10.11.2016 at 22:44
  Permalink

  Spot on with this write-up, I truly think this website needs far more consideration. I抣l most likely be again to learn much more, thanks for that info.

  Reply
 • 10.11.2016 at 23:30
  Permalink

  Greetings from Colorado! I’m bored at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I love the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb blog!

  Reply
 • 11.11.2016 at 00:06
  Permalink

  Excellent blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any suggestions? Cheers!

  Reply
 • 11.11.2016 at 00:22
  Permalink

  A lot of thanks for every one of your effort on this web site. Kim enjoys carrying out investigations and it’s obvious why. A number of us learn all regarding the dynamic manner you produce informative things through the web blog and as well as invigorate participation from visitors on this article then our own simple princess is without question learning a lot of things. Take advantage of the rest of the year. You’re the one carrying out a fantastic job.

  Reply
 • 11.11.2016 at 01:06
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a article writer for your blog. You have some really good posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thank you!

  Reply
 • 11.11.2016 at 01:59
  Permalink

  Hi there! I’m at work surfing around your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the superb work!

  Reply
 • 11.11.2016 at 02:56
  Permalink

  Hey there! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Wonderful blog and superb style and design.

  Reply
 • 11.11.2016 at 06:16
  Permalink

  With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any techniques to help protect against content from being stolen? I’d truly appreciate it.

  Reply
 • 11.11.2016 at 06:44
  Permalink

  Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

  Reply
 • 11.11.2016 at 06:49
  Permalink

  Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

  Reply
 • 11.11.2016 at 07:29
  Permalink

  Hey there would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m going to start my own blog soon but I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

  Reply
 • 11.11.2016 at 07:35
  Permalink

  Hey there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? With thanks

  Reply
 • 11.11.2016 at 08:04
  Permalink

  Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thanks!

  Reply
 • 11.11.2016 at 09:23
  Permalink

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, as well as the content!

  Reply
 • 11.11.2016 at 12:54
  Permalink

  As I site possessor I believe the content material here is rattling magnificent , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Good Luck.

  Reply
 • 11.11.2016 at 13:16
  Permalink

  I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a great example of it.

  Reply
 • 11.11.2016 at 15:04
  Permalink

  Very well written story. It will be valuable to everyone who utilizes it, including yours truly :). Keep up the good work – for sure i will check out more posts.

  Reply
 • 11.11.2016 at 18:29
  Permalink

  Hi there! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

  Reply
 • 11.11.2016 at 19:30
  Permalink

  I in addition to my friends came reading through the best ideas on your web blog while at once got a terrible suspicion I never expressed respect to the blog owner for those tips. All the people are actually totally glad to read through all of them and already have honestly been enjoying these things. We appreciate you genuinely very thoughtful and then for deciding on certain perfect topics most people are really desirous to be informed on. My personal honest regret for not expressing gratitude to you earlier.

  Reply
 • 11.11.2016 at 20:17
  Permalink

  Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

  Reply
 • 11.11.2016 at 21:16
  Permalink

  Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.

  Reply
 • 12.11.2016 at 06:28
  Permalink

  You are my aspiration , I possess few web logs and infrequently run out from to post .

  Reply
 • 12.11.2016 at 07:51
  Permalink

  Hi there very nice blog!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your web site and take the feeds additionally…I’m glad to seek out so many useful information right here in the post, we want develop extra techniques on this regard, thanks for sharing.

  Reply
 • 12.11.2016 at 12:38
  Permalink

  Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say great blog!

  Reply
 • 12.11.2016 at 13:23
  Permalink

  I wish to show my thanks to this writer for rescuing me from this difficulty. Because of looking out throughout the the web and meeting notions which were not productive, I assumed my entire life was well over. Being alive devoid of the solutions to the issues you’ve sorted out by way of your main post is a critical case, and those that would have adversely affected my career if I hadn’t discovered your blog post. Your good know-how and kindness in dealing with all the details was important. I am not sure what I would have done if I had not come across such a thing like this. I can now relish my future. Thank you so much for this expert and amazing guide. I won’t hesitate to propose your web page to anyone who would like direction about this topic.

  Reply
 • 12.11.2016 at 13:52
  Permalink

  I like what you guys are usually up too. Such clever work and exposure! Keep up the very good works guys I’ve incorporated you guys to our blogroll.

  Reply
 • 12.11.2016 at 14:16
  Permalink

  Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

  Reply
 • 12.11.2016 at 22:50
  Permalink

  Hey! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

  Reply
 • 12.11.2016 at 23:42
  Permalink

  I was curious if you ever considered changing the page layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

  Reply
 • 13.11.2016 at 00:19
  Permalink

  Hi! I realize this is sort of off-topic but I needed to ask. Does managing a well-established blog such as yours require a lot of work? I’m completely new to running a blog but I do write in my journal every day. I’d like to start a blog so I can easily share my own experience and feelings online. Please let me know if you have any recommendations or tips for brand new aspiring blog owners. Appreciate it!

  Reply
 • 13.11.2016 at 01:49
  Permalink

  Hi are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

  Reply
 • 13.11.2016 at 02:33
  Permalink

  Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a totally different topic but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!

  Reply
 • 13.11.2016 at 08:28
  Permalink

  My wife and i got delighted when Jordan managed to finish off his homework from your ideas he came across out of the web page. It’s not at all simplistic just to happen to be handing out guidelines which usually some people have been making money from. We really realize we need the blog owner to give thanks to for that. Most of the illustrations you’ve made, the simple web site navigation, the relationships you assist to instill – it’s most fabulous, and it’s really leading our son and us believe that the subject is enjoyable, and that is exceptionally pressing. Thank you for all the pieces!

  Reply
 • 13.11.2016 at 08:57
  Permalink

  I’ll right away grasp your rss feed as I can not to find your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly permit me know in order that I may subscribe. Thanks.

  Reply
 • 13.11.2016 at 10:44
  Permalink

  Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

  Reply
 • 13.11.2016 at 11:22
  Permalink

  Hi! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Thank you!

  Reply
 • 13.11.2016 at 11:46
  Permalink

  Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Many thanks!

  Reply
 • 13.11.2016 at 12:12
  Permalink

  Hola! I’ve been following your weblog for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Dallas Texas! Just wanted to say keep up the good job!

  Reply
 • 13.11.2016 at 12:35
  Permalink

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Reply
 • 13.11.2016 at 12:41
  Permalink

  Thanks for the marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will always bookmark your blog and will eventually come back later in life. I want to encourage yourself to continue your great job, have a nice morning!

  Reply
 • 13.11.2016 at 12:47
  Permalink

  Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.

  Reply
 • 13.11.2016 at 13:43
  Permalink

  Hi! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when browsing from my apple iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem. If you have any recommendations, please share. Thanks!

  Reply
 • 13.11.2016 at 14:02
  Permalink

  Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

  Reply
 • 13.11.2016 at 14:34
  Permalink

  Hi! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? Many thanks

  Reply
 • 13.11.2016 at 15:41
  Permalink

  Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

  Reply
 • 14.11.2016 at 06:10
  Permalink

  Terrific work! This is the kind of info that should be shared across the internet. Disgrace on Google for now not positioning this submit higher! Come on over and seek advice from my web site . Thanks =)

  Reply
 • 14.11.2016 at 07:40
  Permalink

  Nice blog right here! Additionally your web site lots up very fast! What web host are you the usage of? Can I am getting your affiliate link on your host? I desire my site loaded up as fast as yours lol

  Reply
 • 14.11.2016 at 08:03
  Permalink

  My husband and i were absolutely glad when Raymond could conclude his investigation through the entire precious recommendations he acquired through the site. It is now and again perplexing just to happen to be offering techniques that some other people may have been making money from. And we realize we need the website owner to appreciate for that. Those illustrations you’ve made, the easy web site menu, the relationships you will make it easier to foster – it is most remarkable, and it’s leading our son in addition to the family feel that this article is brilliant, which is certainly particularly indispensable. Thank you for all!

  Reply
 • 15.11.2016 at 03:07
  Permalink

  Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely magnificent. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is really a wonderful web site.

  Reply
 • 15.11.2016 at 04:28
  Permalink

  I wanted to post you a very small observation to finally give many thanks once again with the wonderful techniques you’ve discussed on this page. It is certainly surprisingly generous of people like you to convey freely all many individuals might have distributed as an e-book to help make some money on their own, mostly considering the fact that you might have done it if you wanted. These tricks additionally acted as the fantastic way to comprehend other people online have the identical keenness like my personal own to realize a great deal more in terms of this issue. I am certain there are some more pleasant instances up front for folks who scan your blog post.

  Reply
 • 15.11.2016 at 04:43
  Permalink

  My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

  Reply
 • 15.11.2016 at 06:51
  Permalink

  Greetings from Carolina! I’m bored to death at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I love the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, great blog!

  Reply
 • 15.11.2016 at 07:14
  Permalink

  Hey! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share. Appreciate it!

  Reply
 • 15.11.2016 at 07:46
  Permalink

  A person necessarily lend a hand to make critically posts I might state. That is the first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the analysis you made to make this actual put up incredible. Magnificent activity!

  Reply
 • 15.11.2016 at 09:14
  Permalink

  I am really loving the theme/design of your web site. Do you ever run into any browser compatibility issues? A small number of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any ideas to help fix this issue?

  Reply
 • 15.11.2016 at 09:37
  Permalink

  Hey there! I’ve been reading your web site for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Lubbock Texas! Just wanted to mention keep up the good work!

  Reply
 • 15.11.2016 at 09:40
  Permalink

  Fantastic blog you have here but I was wondering if you knew of any forums that cover the same topics talked about here? I’d really like to be a part of group where I can get advice from other experienced people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Bless you!

  Reply
 • 15.11.2016 at 10:32
  Permalink

  Hey! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

  Reply
 • 15.11.2016 at 10:33
  Permalink

  Hey there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

  Reply
 • 15.11.2016 at 13:12
  Permalink

  Hey there would you mind letting me know which webhost you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good web hosting provider at a reasonable price? Thank you, I appreciate it!

  Reply
 • 15.11.2016 at 13:16
  Permalink

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you aided me.

  Reply
 • 15.11.2016 at 13:29
  Permalink

  Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

  Reply
 • 15.11.2016 at 14:56
  Permalink

  Hi! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? With thanks

  Reply
 • 15.11.2016 at 15:55
  Permalink

  Wonderful blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed .. Any recommendations? Bless you!

  Reply
 • 15.11.2016 at 17:15
  Permalink

  Appreciating the dedication you put into your blog and in depth information you offer. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material. Fantastic read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  Reply
 • 15.11.2016 at 17:44
  Permalink

  Hi there would you mind letting me know which hosting company you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good hosting provider at a reasonable price? Thanks a lot, I appreciate it!

  Reply
 • 15.11.2016 at 18:52
  Permalink

  I simply could not leave your website before suggesting that I extremely loved the standard information an individual supply on your visitors? Is gonna be back continuously to investigate cross-check new posts.

  Reply
 • 15.11.2016 at 20:26
  Permalink

  Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

  Reply
 • 15.11.2016 at 21:31
  Permalink

  We don’t trust this incredible submit. Nevertheless, I saw it gazed for Digg along with I’ve determined you can be appropriate so i ended up being imagining within the completely wrong way. Persist with writing top quality stuff along these lines.

  Reply
 • 15.11.2016 at 23:50
  Permalink

  Excellent blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any recommendations? Cheers!

  Reply
 • 16.11.2016 at 00:58
  Permalink

  Awesome blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely confused .. Any ideas? Bless you!

  Reply
 • 16.11.2016 at 01:06
  Permalink

  Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very much appreciated.

  Reply
 • 16.11.2016 at 01:58
  Permalink

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100% sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Kudos

  Reply
 • 16.11.2016 at 02:33
  Permalink

  Hey! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My blog covers a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

  Reply
 • 16.11.2016 at 02:46
  Permalink

  Hey! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Cheers!

  Reply
 • 16.11.2016 at 06:44
  Permalink

  I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

  Reply
 • 16.11.2016 at 07:01
  Permalink

  Good day very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds also¡KI am satisfied to search out a lot of helpful info here in the submit, we’d like develop extra strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

  Reply
 • 16.11.2016 at 12:40
  Permalink

  What i do not understood is actually how you are not really a lot more neatly-appreciated than you may be now. You’re very intelligent. You know therefore considerably on the subject of this subject, produced me personally imagine it from so many varied angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated except it is something to do with Girl gaga! Your individual stuffs nice. All the time maintain it up!

  Reply
 • 16.11.2016 at 21:42
  Permalink

  Thank you for such a fantastic blog. Where else could anyone get that kind of info written in such a perfect way? I have a presentation that I’m presently working on, and I’ve been on the appear out for such details

  Reply
 • 17.11.2016 at 06:21
  Permalink

  It¡¦s really a nice and helpful piece of information. I am satisfied that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

  Reply
 • 17.11.2016 at 08:32
  Permalink

  Great write-up, I am normal visitor of one’s site, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

  Reply
 • 17.11.2016 at 10:44
  Permalink

  Really wonderful info can be found on weblog . “The fundamental defect of fathers is that they want their children to be a credit to them.” by Bertrand Russell.

  Reply
 • 17.11.2016 at 16:55
  Permalink

  Hello there, just became alert to your blog by means of Google, and located that it’s really informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful in case you continue this in future. A lot of individuals will probably be benefited from your writing. Cheers!

  Reply
 • 17.11.2016 at 18:33
  Permalink

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. Many thanks

  Reply
 • 17.11.2016 at 20:11
  Permalink

  I was curious if you ever thought of changing the layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?

  Reply
 • 17.11.2016 at 21:06
  Permalink

  Appreciating the hard work you put into your blog and detailed information you present. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  Reply
 • 17.11.2016 at 21:27
  Permalink

  Wonderful blog you have here but I was curious if you knew of any forums that cover the same topics discussed in this article? I’d really like to be a part of online community where I can get feed-back from other experienced individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Bless you!

  Reply
 • 17.11.2016 at 21:37
  Permalink

  At this time it seems like Drupal is the top blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

  Reply
 • 17.11.2016 at 22:57
  Permalink

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks a lot!

  Reply
 • 17.11.2016 at 23:11
  Permalink

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?

  Reply
 • 18.11.2016 at 05:53
  Permalink

  As I web site possessor I believe the content material here is rattling excellent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

  Reply
 • 18.11.2016 at 06:43
  Permalink

  Hello! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to check it out. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Great blog and superb style and design.

  Reply
 • 18.11.2016 at 08:06
  Permalink

  Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & aid different users like its aided me. Great job.

  Reply
 • 18.11.2016 at 10:12
  Permalink

  I got what you intend, regards for posting .Woh I am pleased to find this website through google. “You must pray that the way be long, full of adventures and experiences.” by Constantine Peter Cavafy.

  Reply
 • 18.11.2016 at 11:00
  Permalink

  Hi! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Cheers

  Reply
 • 18.11.2016 at 13:37
  Permalink

  I’ll immediately take hold of your rss feed as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please let me realize in order that I may subscribe. Thanks.

  Reply
 • 18.11.2016 at 18:38
  Permalink

  Hey! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

  Reply
 • 18.11.2016 at 19:32
  Permalink

  Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice practices and we are looking to trade methods with other folks, please shoot me an e-mail if interested.

  Reply
 • 18.11.2016 at 19:48
  Permalink

  Hi there! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my iphone4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any suggestions, please share. With thanks!

  Reply
 • 18.11.2016 at 21:45
  Permalink

  Hello there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

  Reply
 • 18.11.2016 at 23:01
  Permalink

  I would like to convey my admiration for your generosity in support of males and girls which have the want for help with this particular concern. Your unique dedication to obtaining the message all over had been wonderfully productive and have all the time created experts a lot like me to attain their dreams. Your own invaluable tutorial means an excellent deal to me and furthermore to my office workers. Thank you; from everyone of us.

  Reply
 • 19.11.2016 at 12:09
  Permalink

  Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a totally different subject but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!

  Reply
 • 19.11.2016 at 17:25
  Permalink

  I like the valuable info you provide inside your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I am quite positive I will learn lots of new stuff correct here! Good luck for the next!

  Reply
 • 19.11.2016 at 18:17
  Permalink

  Everyone loves what you guys are usually up too. This kind of clever work and reporting! Keep up the amazing works guys I’ve included you guys to my personal blogroll.

  Reply
 • 19.11.2016 at 20:31
  Permalink

  Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

  Reply
 • 19.11.2016 at 21:09
  Permalink

  Hi would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

  Reply
 • 19.11.2016 at 21:38
  Permalink

  Hey there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? Thanks

  Reply
 • 20.11.2016 at 19:45
  Permalink

  Terrific post however I was wanting to know if you could write a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further. Cheers!

  Reply
 • 21.11.2016 at 11:35
  Permalink

  Good day! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

  Reply
 • 21.11.2016 at 13:39
  Permalink

  Hey would you mind letting me know which hosting company you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a honest price? Kudos, I appreciate it!

  Reply
 • 21.11.2016 at 13:55
  Permalink

  Hi! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

  Reply
 • 21.11.2016 at 14:32
  Permalink

  Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your webpage? My blog site is in the exact same area of interest as yours and my visitors would genuinely benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Regards!

  Reply
 • 21.11.2016 at 15:48
  Permalink

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage? My blog site is in the exact same niche as yours and my visitors would genuinely benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Thanks!

  Reply
 • 21.11.2016 at 15:56
  Permalink

  Hey there! I’ve been following your weblog for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Dallas Texas! Just wanted to mention keep up the excellent work!

  Reply
 • 21.11.2016 at 16:55
  Permalink

  Hey! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

  Reply
 • 21.11.2016 at 17:45
  Permalink

  I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Fantastic work!

  Reply
 • 21.11.2016 at 18:10
  Permalink

  Wonderful website you have here but I was wondering if you knew of any community forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really like to be a part of community where I can get opinions from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Bless you!

  Reply
 • 21.11.2016 at 21:06
  Permalink

  My partner and I stumbled over here by a different page and thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web page yet again.

  Reply
 • 21.11.2016 at 21:30
  Permalink

  Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

  Reply
 • 21.11.2016 at 23:43
  Permalink

  It is really a cool and useful piece of info. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please maintain us informed like this. Thanks for sharing.

  Reply
 • 21.11.2016 at 23:58
  Permalink

  Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you stop it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

  Reply
 • 22.11.2016 at 00:16
  Permalink

  Excellent web site. Lots of helpful information here. I¡¦m sending it to some pals ans additionally sharing in delicious. And obviously, thank you on your effort!

  Reply
 • 22.11.2016 at 01:14
  Permalink

  At this time it sounds like Drupal is the preferred blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

  Reply
 • 22.11.2016 at 01:25
  Permalink

  I am writing to make you be aware of what a useful experience my wife’s daughter had checking your webblog. She discovered plenty of pieces, which included what it is like to possess an awesome helping nature to let certain people smoothly fully grasp several very confusing subject matter. You undoubtedly exceeded our expectations. I appreciate you for producing those priceless, safe, educational and in addition unique tips about the topic to Julie.

  Reply
 • 22.11.2016 at 01:36
  Permalink

  Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any suggestions for rookie blog writers? I’d definitely appreciate it.

  Reply
 • 22.11.2016 at 01:55
  Permalink

  I’m not sure exactly why but this website is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

  Reply
 • 22.11.2016 at 06:05
  Permalink

  of course like your web-site but you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to inform the reality however I’ll certainly come back again.

  Reply
 • 22.11.2016 at 10:58
  Permalink

  Wow! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!

  Reply
 • 22.11.2016 at 13:55
  Permalink

  Great – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

  Reply
 • 22.11.2016 at 18:46
  Permalink

  Hey! This really is kind of off topic but I need some advice from an established weblog. Is it difficult to set up your own blog? I’m not quite techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure exactly where to start. Do you might have any suggestions or suggestions? Cheers

  Reply
 • 22.11.2016 at 18:54
  Permalink

  Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your theme. Thanks

  Reply
 • 22.11.2016 at 21:03
  Permalink

  I was wondering if you ever considered changing the structure of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

  Reply
 • 23.11.2016 at 10:57
  Permalink

  I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

  Reply
 • 23.11.2016 at 11:18
  Permalink

  Wonderful post, you might have pointed out some great points, I besides believe this really is a really great web site.

  Reply
 • 23.11.2016 at 13:20
  Permalink

  Very interesting subject , thankyou for putting up. “Wrinkles should merely indicate where smiles have been.” by Mark Twain.

  Reply
 • 23.11.2016 at 14:45
  Permalink

  Only wanna comment on few general things, The website design and style is perfect, the articles is very excellent : D.

  Reply
 • 23.11.2016 at 19:25
  Permalink

  Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.

  Reply
 • 23.11.2016 at 19:59
  Permalink

  Hello there! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share. Kudos!

  Reply
 • 23.11.2016 at 20:29
  Permalink

  Hey there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a wonderful job!

  Reply
 • 23.11.2016 at 22:50
  Permalink

  Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and everything. But think of if you added some great images or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this blog could undeniably be one of the best in its niche. Wonderful blog!

  Reply
 • 23.11.2016 at 23:34
  Permalink

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks a lot!

  Reply
 • 24.11.2016 at 02:58
  Permalink

  Hello! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? Many thanks

  Reply
 • 24.11.2016 at 11:37
  Permalink

  I wanted to post a brief comment to say thanks to you for the superb items you are writing at this website. My prolonged internet look up has finally been paid with reputable insight to exchange with my friends. I ‘d say that most of us visitors are undeniably fortunate to live in a good network with so many marvellous individuals with very beneficial tactics. I feel truly blessed to have seen the weblog and look forward to plenty of more thrilling moments reading here. Thank you once more for everything.

  Reply
 • 24.11.2016 at 12:44
  Permalink

  Hey outstanding website! Does running a blog similar to this take a lot of work? I have virtually no understanding of coding but I had been hoping to start my own blog in the near future. Anyways, should you have any ideas or techniques for new blog owners please share. I know this is off subject but I just had to ask. Cheers!

  Reply
 • 24.11.2016 at 12:54
  Permalink

  Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

  Reply
 • 24.11.2016 at 13:01
  Permalink

  I in addition to my friends came examining the excellent suggestions located on your web site and immediately I got a horrible feeling I had not expressed respect to the web blog owner for those tips. The people had been for this reason warmed to see all of them and have now in fact been loving those things. Appreciate your really being simply helpful and also for settling on varieties of amazing tips most people are really desirous to be informed on. Our honest apologies for not expressing appreciation to earlier.

  Reply
 • 24.11.2016 at 13:38
  Permalink

  Terrific post however , I was wondering if you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more. Kudos!

  Reply
 • 24.11.2016 at 14:14
  Permalink

  I enjoy what you guys are usually up too. Such clever work and coverage! Keep up the very good works guys I’ve incorporated you guys to blogroll.

  Reply
 • 24.11.2016 at 14:30
  Permalink

  Hello! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to prevent hackers?

  Reply
 • 24.11.2016 at 21:35
  Permalink

  777387 740785Im often to blogging and i in actual fact respect your content material. The piece has truly peaks my interest. Im going to bookmark your content material and preserve checking for brand new details. 615846

  Reply
 • Pingback: My Homepage

 • 25.11.2016 at 05:55
  Permalink

  Thank you, I’ve just been looking for info about this topic for a whilst and yours may be the greatest I’ve discovered till now. But, what in regards towards the conclusion? Are you positive concerning the supply?

  Reply
 • 25.11.2016 at 07:04
  Permalink

  591107 654701 There is noticeably a bundle to know about this. I assume you created certain nice points in functions also. 260480

  Reply
 • 25.11.2016 at 07:56
  Permalink

  133884 274871Dead written articles , Genuinely enjoyed reading . 919401

  Reply
 • 25.11.2016 at 08:53
  Permalink

  Of course, what a great site and educative posts, I will bookmark your website.Have an awsome day!

  Reply
 • 25.11.2016 at 10:59
  Permalink

  I¡¦ve recently started a web site, the information you offer on this website has helped me greatly. Thanks for all of your time & work.

  Reply
 • 25.11.2016 at 17:20
  Permalink

  Wonderful humans speeches and toasts, possibly toasts. are hands down transferred at some time by means of party and expected to turn into really funny, amusing not to mention educational inside the mean time. greatest man wedding speeches

  Reply
 • 25.11.2016 at 19:02
  Permalink

  Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

  Reply
 • 25.11.2016 at 20:05
  Permalink

  I am really enjoying the theme/design of your web site. Do you ever run into any browser compatibility problems? A small number of my blog visitors have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any advice to help fix this issue?

  Reply
 • 26.11.2016 at 14:43
  Permalink

  Hey there! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue. If you have any suggestions, please share. Thanks!

  Reply
 • 26.11.2016 at 15:23
  Permalink

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the issue solved soon. Cheers

  Reply
 • 26.11.2016 at 15:36
  Permalink

  Hi! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same topics? Thanks for your time!

  Reply
 • 26.11.2016 at 16:30
  Permalink

  Admiring the hard work you put into your blog and in depth information you present. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed material. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  Reply
 • 26.11.2016 at 16:54
  Permalink

  Thanks for the post. I like your writing style – I’m trying to start a weblog myself, I think I may read thru all your posts for some suggestions! Thanks once more.

  Reply
 • 26.11.2016 at 22:23
  Permalink

  This design is spectacular! You definitely know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

  Reply
 • 26.11.2016 at 22:51
  Permalink

  Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

  Reply
 • 26.11.2016 at 23:16
  Permalink

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back down the road. Many thanks

  Reply
 • 27.11.2016 at 00:37
  Permalink

  I’m curious to find out what blog system you have been utilizing? I’m having some minor security issues with my latest site and I would like to find something more safeguarded. Do you have any suggestions?

  Reply
 • 27.11.2016 at 00:54
  Permalink

  This design is spectacular! You certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

  Reply
 • 27.11.2016 at 04:31
  Permalink

  “Howdy! I just want to give an enormous thumbs up for the great data you’ve right here on this post. I might be coming again to your blog for more soon.”

  Reply
 • 27.11.2016 at 11:37
  Permalink

  I enjoy what you guys are up too. This sort of clever work and exposure! Keep up the excellent works guys I’ve you guys to blogroll.

  Reply
 • 27.11.2016 at 13:20
  Permalink

  Howdy! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading through your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same topics? Thanks a ton!

  Reply
 • 27.11.2016 at 14:04
  Permalink

  Hey there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

  Reply
 • 27.11.2016 at 14:32
  Permalink

  Appreciating the time and energy you put into your site and in depth information you offer. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

  Reply
 • 27.11.2016 at 14:46
  Permalink

  Admiring the time and energy you put into your blog and in depth information you provide. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed information. Fantastic read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  Reply
 • 27.11.2016 at 15:15
  Permalink

  Greetings from Florida! I’m bored to death at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent site!

  Reply
 • 27.11.2016 at 23:05
  Permalink

  I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later on. All the best

  Reply
 • 28.11.2016 at 00:17
  Permalink

  Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

  Reply
 • 28.11.2016 at 00:37
  Permalink

  Everyone loves what you guys are usually up too. Such clever work and exposure! Keep up the great works guys I’ve included you guys to my blogroll.

  Reply
 • 28.11.2016 at 10:53
  Permalink

  Greetings! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any suggestions, please share. Thank you!

  Reply
 • 28.11.2016 at 11:34
  Permalink

  Thank you for sharing superb informations. Your site is so cool. I’m impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and just could not come across. What an ideal web site.

  Reply
 • 28.11.2016 at 13:40
  Permalink

  This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

  Reply
 • 28.11.2016 at 14:18
  Permalink

  Hello this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  Reply
 • 28.11.2016 at 19:14
  Permalink

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later. All the best

  Reply
 • 28.11.2016 at 22:58
  Permalink

  Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thanks

  Reply
 • 29.11.2016 at 02:02
  Permalink

  Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have developed some nice methods and we are looking to exchange strategies with other folks, please shoot me an email if interested.

  Reply
 • 29.11.2016 at 21:32
  Permalink

  This internet web site may possibly be a walk-through its the data you wanted in regards to this and didn’t know who should. Glimpse here, and you will totally discover it.

  Reply
 • 29.11.2016 at 23:46
  Permalink

  Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to swap methods with other folks, please shoot me an email if interested.

  Reply
 • 29.11.2016 at 23:59
  Permalink

  My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on various websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

  Reply
 • 30.11.2016 at 00:16
  Permalink

  Woah! I’m really loving the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say you have done a excellent job with this. Additionally, the blog loads very quick for me on Internet explorer. Exceptional Blog!

  Reply
 • 30.11.2016 at 01:22
  Permalink

  My spouse and I stumbled over here from a different website and thought I might as well check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking at your web page yet again.

  Reply
 • 30.11.2016 at 02:13
  Permalink

  Hey would you mind letting me know which hosting company you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good hosting provider at a fair price? Thanks, I appreciate it!

  Reply
 • 30.11.2016 at 02:23
  Permalink

  Howdy! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Cheers!

  Reply
 • 30.11.2016 at 08:32
  Permalink

  Hey there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My site discusses a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

  Reply
 • 30.11.2016 at 08:34
  Permalink

  Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog. You have some really great posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Many thanks!

  Reply
 • 30.11.2016 at 08:37
  Permalink

  Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it improve over time.

  Reply
 • 30.11.2016 at 09:39
  Permalink

  Woah! I’m really digging the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between usability and appearance. I must say you’ve done a fantastic job with this. Additionally, the blog loads extremely fast for me on Internet explorer. Outstanding Blog!

  Reply
 • 30.11.2016 at 10:35
  Permalink

  of course like your web site but you need to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to inform the reality nevertheless I will definitely come back again.

  Reply
 • 30.11.2016 at 10:44
  Permalink

  I am curious to find out what blog system you happen to be working with? I’m experiencing some small security problems with my latest website and I’d like to find something more risk-free. Do you have any recommendations?

  Reply
 • 30.11.2016 at 15:55
  Permalink

  Hey there! I’ve been reading your blog for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Huffman Tx! Just wanted to say keep up the fantastic work!

  Reply
 • 30.11.2016 at 17:50
  Permalink

  Hi! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My website goes over a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

  Reply
 • 30.11.2016 at 18:47
  Permalink

  This design is steller! You certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

  Reply
 • 30.11.2016 at 22:11
  Permalink

  I¡¦ve read several excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I surprise how significantly effort you put to create 1 of these outstanding informative web site.

  Reply
 • 30.11.2016 at 22:37
  Permalink

  Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog? My blog is in the very same niche as yours and my users would really benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Many thanks!

  Reply
 • 30.11.2016 at 22:40
  Permalink

  Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

  Reply
 • 30.11.2016 at 23:26
  Permalink

  Hey, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!

  Reply
 • 01.12.2016 at 00:49
  Permalink

  Hey would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m going to start my own blog soon but I’m having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

  Reply
 • 01.12.2016 at 01:04
  Permalink

  Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a entirely different subject but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!

  Reply
 • 01.12.2016 at 02:48
  Permalink

  I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back in the future. Many thanks

  Reply
 • 01.12.2016 at 06:40
  Permalink

  Hi my family member! I wish to say that this article is awesome, great written and come with almost all significant infos. I would like to peer extra posts like this.

  Reply
 • 01.12.2016 at 07:46
  Permalink

  Just wanna input that you have a very nice internet site , I the style and design it really stands out.

  Reply
 • 01.12.2016 at 08:55
  Permalink

  Fantastic website. Plenty of helpful information here. I’m sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious. And of course, thank you on your effort!

  Reply
 • 01.12.2016 at 09:19
  Permalink

  Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different subject but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!

  Reply
 • 01.12.2016 at 09:53
  Permalink

  Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

  Reply
 • 01.12.2016 at 22:41
  Permalink

  Hiya! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My website discusses a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

  Reply
 • 02.12.2016 at 08:17
  Permalink

  You made some decent points there. I did a search on the topic and found most guys will go along with with your site.

  Reply
 • 02.12.2016 at 10:53
  Permalink

  I’m truly enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Great work!

  Reply
 • 02.12.2016 at 13:24
  Permalink

  Howdy are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

  Reply
 • 02.12.2016 at 14:57
  Permalink

  I’m curious to find out what blog system you’re using? I’m experiencing some small security issues with my latest blog and I would like to find something more secure. Do you have any solutions?

  Reply
 • 02.12.2016 at 15:07
  Permalink

  Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

  Reply
 • 02.12.2016 at 17:51
  Permalink

  Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

  Reply
 • 02.12.2016 at 19:09
  Permalink

  Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other blogs? I have a blog based upon on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my subscribers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

  Reply
 • 02.12.2016 at 21:01
  Permalink

  Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your design. Cheers

  Reply
 • 03.12.2016 at 00:32
  Permalink

  Hey! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My blog addresses a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!

  Reply
 • 03.12.2016 at 07:33
  Permalink

  I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your site?

  Reply
 • 03.12.2016 at 07:47
  Permalink

  It is appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

  Reply
 • 03.12.2016 at 10:48
  Permalink

  It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

  Reply
 • 03.12.2016 at 20:38
  Permalink

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

  Reply
 • 03.12.2016 at 23:03
  Permalink

  With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any ways to help prevent content from being ripped off? I’d genuinely appreciate it.

  Reply
 • 03.12.2016 at 23:59
  Permalink

  Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

  Reply
 • 04.12.2016 at 19:59
  Permalink

  Genuinely fighter messages are supposed to amuse offer praise into the groom and bride. 1st time audio system watching more than the top places need to also remember you see, the senior guideline with the speaking, which is your specific person. best man speeches brother

  Reply
 • 04.12.2016 at 20:37
  Permalink

  My brother recommended I may like this internet web site. He was entirely correct. This publish actually created my day. It is possible to not consider just how so significantly time I had spent for this data! Thank you!

  Reply
 • 05.12.2016 at 07:46
  Permalink

  Thank you, I’ve just been looking for information approximately this subject for ages and yours is the best I’ve came upon till now. However, what about the bottom line? Are you sure about the supply?

  Reply
 • 05.12.2016 at 08:57
  Permalink

  Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly return.

  Reply
 • 05.12.2016 at 10:03
  Permalink

  Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such fantastic info being shared freely out there.

  Reply
 • 05.12.2016 at 10:17
  Permalink

  you are really a just right webmaster. The site loading velocity is amazing. It sort of feels that you are doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterwork. you have done a excellent activity on this matter!

  Reply
 • 05.12.2016 at 10:54
  Permalink

  I was curious if you ever thought of changing the layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures. Maybe you could space it out better?

  Reply
 • 05.12.2016 at 15:22
  Permalink

  My spouse and I stumbled over here from a different web page and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking over your web page yet again.

  Reply
 • 05.12.2016 at 19:24
  Permalink

  Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

  Reply
 • 06.12.2016 at 09:52
  Permalink

  I like this web site very much, Its a very nice position to read and receive info . “‘Taint’t worthwhile to wear a day all out before it comes.” by Sarah Orne Jewett.

  Reply
 • 06.12.2016 at 12:40
  Permalink

  Usually I don’t read article on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite nice post.

  Reply
 • 06.12.2016 at 13:37
  Permalink

  Some genuinely fantastic information, Gladiola I found this. “Anonymity is the truest expression of altruism.” by Eric Gibson.

  Reply
 • 06.12.2016 at 13:50
  Permalink

  Just wanna comment that you have a very nice web site , I enjoy the design it actually stands out.

  Reply
 • 06.12.2016 at 14:32
  Permalink

  I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Studying this info So i am happy to express that I’ve a very good uncanny feeling I found out just what I needed. I so much indisputably will make sure to don¡¦t put out of your mind this site and provides it a glance regularly.

  Reply
 • 06.12.2016 at 22:39
  Permalink

  Right now it seems like BlogEngine is the preferred blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

  Reply
 • 07.12.2016 at 02:55
  Permalink

  Thanks for ones marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you are a great author.I will always bookmark your blog and definitely will come back at some point. I want to encourage continue your great job, have a nice morning!

  Reply
 • 07.12.2016 at 02:58
  Permalink

  Wonderful site you have here but I was curious if you knew of any message boards that cover the same topics talked about in this article? I’d really like to be a part of online community where I can get feedback from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Kudos!

  Reply
 • 07.12.2016 at 08:27
  Permalink

  It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

  Reply
 • 07.12.2016 at 08:40
  Permalink

  I really appreciate this post. I’ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again!

  Reply
 • 08.12.2016 at 16:04
  Permalink

  Premature Ejaculation may be the lack of ejaculatory control and it really is the most common of all sexual difficulties in males. Since it is natural, you are able to use it freely without any risk of adverse effects.

  Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.

%d bloqqer bunu bəyənir: