Əmanət amanatı

Cümhuriyyətin 99 yaşına (I yazı) Azadlığın, köləliyin şəkli necədi sizin təsəvvürünüzdə, bilmirəm! Mənim xəyalımdakı azadlıq ucsuz-bucaqsız çiçəkli çəmənliyinin günəşlə açılan

Read more